EST | ENG  
›› Avaleht

Konkurentsiamet

Teade: Konkurentsiamet lõpetas Saaremaal toimunud ulatusliku elektrikatkestusega seotud järelevalvemenetluse

05.03.2019

Konkurentsiamet viis läbi järelevalvemenetluse Elektrilevi OÜ suhtes seoses 9. jaanuaril Kuressaares ja selle lähiümbruses toimunud ulatusliku elektrikatkestusega. Järelevalvemenetluse eesmärgiks oli selgitada välja elektrikatkestuse põhjused ning võimalikud tagajärjed ning see, kas tegemist võis olla elektrituruseaduse rikkumisega.

Ameti hinnangul ei oleks võrguühenduse katkestust toimunud, kui Sikassaare AJ 35kV pingetrafo remonttööde ettevalmistamisel oleks järgitud „Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhendi“ nõudeid. Nõuete kohaselt võib töötajatele anda loa töö alustamiseks ainult töötoimingu eest vastutavaks määratud isik üksnes pärast juhendis märgitud viie elektriohutuse tagamise põhinõude täitmist. Eelnimetatud juhendi vastu eksiti korduvalt, mida Elektrilevi ka tunnistab. Konkurentsiamet on seisukohal, et võrguühenduse katkestuse otseseks põhjuseks oli Elektrilevi hooletus seoses tema töötaja ja Elektrilevi lepingulise partneri töötaja tegutsemisel juhendi „Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhendi“ täitmisel. Konkurentsiamet edastas otsuse ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile, kelle pädevuses on järelevalve teostamine seoses ohutusnõuete rikkumisega.

9. jaanuaril 2019.a. toimunud Kuressaare linna ja selle ümbrust hõlmanud võrguühenduse katkestus kestis kokku 13 tundi ja 59 minutit (suuremas ulatuses 3 tundi ja 53 minutit). Kuna märgitud võrguühenduse katkestuse kõrvaldamine jäi võrguteenustele sätestatud kvaliteedinõuete piiridesse, siis ei ole katkestuse kestuse osas kvaliteedinõudeid rikutud.

Konkurentsiameti otsus on kättesaadav ameti kodulehelt.

Teate edastas:
Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
maarja.uulits@konkurentsiamet.ee
667 2420 | 667 2400
 

Teade: gaasiülekande sisendtasu konsultatsioon

18.02.2019

Alates 1. jaanuarist 2020 rakendatakse Eestis ja naaberriikides Lätis ning Soomes ülekandetasu, mis koosneb sisendtasust (tasu mida makstakse gaasi sisenemisel piirkonda) ja väljundtasust (tasu mida maksab ülekandevõrgu kasutaja gaasi väljavõtmisel võrgust).

15.02.2019 alustas Eesti süsteemihaldur Elering AS regionaalse gaasituru sisendtasude konsultatsiooni, mis kestab 31.03.2019. Konsultatsioonikutse on leitav veebilehelt https://elering.ee/avatud-konsultatsioonid.

Samal ajaperioodil viib Soome süsteemihaldur Gasum OY läbi nii sisend- kui ka väljundhindade konsultatsiooni, mis ei hõlma riikidevahelisi ühendusi. Inglisekeelne konsultatsioonidokument on leitav veebilehelt https://www.gasum.com/globalassets/maakaasumarkkinalaki/consultation-document_preliminary-tariffs.pdf. Lisainformatsioon veebilehel https://www.gasum.com/en/About-gas/Finlands-gas-network/Natural-gas-transmission/natural-gas-market-act-reform/.

Soome riikidevahelise ühenduse hindade konsultatsiooni viib läbi Energiavirasto (Energy Authority of Finland), kelle konsultatsiooni dokumendid (inglise keeles) on leitavad veebilehelt https://www.energiavirasto.fi/web/energy-authority/-/consultation-on-external-connection-tariffs-and-other-terms-to-be-used-in-the-finnish-natural-gas-system
 

Teade: Euroopa Komisjon avaldas aruande konkurentsieeskirjade täitmise tagamise kohta ravimisektoris (2009-2017)

12.02.2019

Aruandes antakse ülevaade sellest, kuidas Euroopa konkurentsiasutused on aastatel 2009-2019 taganud konkurentsireeglite täitmist ravimisektoris. Aruanne esitati vastuseks nõukogu ja Euroopa Parlamendi tõstatatud probleemile, et ravimifirmade konkurentsivastane tegevus võib ohustada patsientide juurdepääsu taskukohastele ja uuenduslikele hädavajalikele ravimitele.

Aruande täistekst ja kokkuvõte on eesti keeles kättesaadavad Euroopa Komisjoni kodulehelt.
 


Arhiiv
Viimati lisatud
Üldkontakt:

Telefon:  667 2400
E-post:   info at konkurentsiamet dot ee
Asukoht:
Tatari 39, 10134 Tallinn
reg nr 70000303
VAT EE101244558 

Elektrituru avanemine

Eleringi andmelao bänner

 

Tarbija