EST | ENG  

Konkurentsiamet

Konkurentsiametil on kohustus enne "Elektroonilise side seaduses" sätestatud toimingu tegemist, kohustuse kehtestamist või meetme rakendamist, enne õigusakti kehtestamist, millel on oluline mõju sideteenuse turule või lõppkasutaja ja tarbija õigustele, see avalikustada veebilehel. Asjast huvitatud isikud, sealhulgas lõppkasutajad ja sotsiaalsete erivajadustega inimesed ning sideettevõtjad saavad sellega võimaluse oma arvamuse esitamiseks kavandatava otsuse või õigusakti suhtes.

 

Jrk nr

Turg

Sisu

Arvamuse esitamise tähtaeg

1

7

Konkreetses mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise
turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks
tunnistamise otsuse kavand

 Lisa 1. Hinnaanalüüs

Konkreetses mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise otsuse kavand (Lõplik)
Lisa 1 Hindade analüüs (Lõplik) 
Mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamise hinna muutmise otsuse kavand

27.02.201206.07.201227.01.2014

2

4


Fikseeritud juurdepääsu hulgituru otsuse kavand
Lisa 1. Hinnametoodika

 08.03.2013

3

5

Lariba juurdepääsu turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise otsuse kavand
Lisa 1 Hinnakohustuste metoodika

08.04.2013 

4

3

Konkreetses telefonivõrgus kindlaks määratud asukohas kõne lõpetamise turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise ja märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks määramata jätmise otsuse kavand
Lisa 1. Hinnakontrolli kohustuse kehtestamisega kaasnev mõju sideettevõtjate kõne lõpetamisega seotud tuludele ja teistele makstavatele tasudele

 20.12.2013

5

 1

Era- ja äriklientidele kindlaks määratud asukohas telefonivõrgule juurdepääsu turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks määramata jätmise otsuse kavand

24.01.2014

6

 2

Telefonivõrgus kõne algatamise turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks määramata jätmise otsuse kavand

21.04.2014

7

6

 

 
8

18

  

 

Oma arvamust saab avaldada meiliaadressil mda at mkm dot ee 
Arvamuse avaldajal palume märkida oma ees- ning perekonnanime, asutuse või juriidilise isiku esitatava arvamuse puhul juriidilise isiku- või asutuse nime ning millise konsulteerimisele pandud otsuse suhtes arvamust avaldatakse (järjekorra number, ettevõtja).
Anonüümseid ning pärast lõpptähtaega esitatud arvamusi arvesse ei võeta.