EST | ENG  

Konkurentsiamet

Märkimisväärse turujõuga ettevõtjate määramise või määramata jätmise otsused

Turg

Otsuse kuupäev

Otsuse number

Sisu                                        

M7

26.03.098.3-12/09-0002               

ProGroup Holding OÜ, AS EMT, Elisa Eesti AS ja Tele2 Eesti AS  tunnistamine märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise turul

    Lisa 1. Konkreetses mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise turu hinnaanalüüs
    Lisa 2. Otsuse kavandi riigisisesel konsulteerimisel esitatud arvamuste ja vastulausete arvestamise/mittearvestamise põhjendused
   Konkurentsiteenistuse seisukoht M7 otsuse kavandile
   Euroopa Komisjoni märkused. Juhtum EE/2009/883: Häälkõne lõpetamine konkreetses mobiilsidevõrgus
   16.04.2010 konkreetses mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise  hinna muutmise otsus
   19.04.2011 konkreetses mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinna muutmise otsus
   22.05.2012  Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise turul hinnakohustuse kehtestamine ajavahemikuks 01.07.2012 kuni uuest mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise otsusest (edaspidi ka uus otsus) tulenevate hinnakohustuste jõustumiseni.
 16.08.2012

8.3-12/12-003

ProGroup Holding OÜ, AS EMT, Elisa Eesti AS ja Tele2 Eesti AS tunnistamine märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise turul.

   Lisa 1. Hindade analüüs
   Lisa 2. Siseriikliku konsultatsiooni tulemused
   Lisa 3.  Konkurentsiteenistuse seisukoht otsuse kavandi kohta
   Lisa 4.  Konkurentsiameti 24.07.2012 vastus Euroopa Komisjoni pöördumisele
   Lisa 5. Euroopa Komisjoni 10.08.2012 seisukoht otsuse eelnõu kohta
  25.03.2014 8.3-12/14-001Sideettevõtjatele AS EMT, Elisa Eesti AS ja Tele2 Eesti AS mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise turul hinnakohustuse kehtestamine ajavahemikuks 01.07.2014 – 30.06.2015 ning ProGroup Holding OÜ suhtes Konkurentsiameti 16.08.2012. aasta otsuse nr 8.3-12/12-003 kehtetuks tunnistamine.

M4

07.09.20098.3-12/09-003Elion Ettevõtted AS tunnistamine märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks fikseeritud
elektroonilisele sidevõrgule (füüsilise) juurdepääsuteenuste turul.
   Lisa 1. Fkseeritud juurdepääsu hulgituru hindade analüüs
   Lisa 2. Hinnakohustuste metoodika
   Lisa 3. Siseriikliku konsulteerimise tulemused
   Konkurentsiteenistuse seisukoht M4 otsuse kavandile
   Euroopa Komisjoni märkused. Juhtum EE/2009/0942: infrastruktuurivõrgule (füüsilise) juurdepääsu hulgimüük (kaasa arvatud jagatud või täielikult eraldatud
kliendiliinijuurdepääs) kindlaksmääratud asukohas
  11.11.2013 8.3-1/13-001 Elion Ettevõtted AS tunnistamine märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks fikseeritud elektroonilisele sidevõrgule (füüsilise) juurdepääsuteenuste turul (T4). 2013
   Lisa 1. Hinnametoodika
   Lisa 2. siseriikliku konsultatsiooni tulemused
   Lisa 3. Konkurentsiteenistuse seisukoht
   Lisa 4. Euroopa Komisjoni seisukoht
   Lisa 5. BEREC-i seisukoht (inglise keeles)
   Lisa 6. Euroopa Komisjoni soovitus
    

M5

18.09.20098.3-12/09-004Elion Ettevõtted AS tunnistamine märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks lairiba juurdepääsu turul
    Lisa 1. Hinnakohustuste metoodika
    Lisa 2. Hinnakontrolli metoodika
    Lisa 3. Hindade analüüs
    Lisa 4. Siseriikliku konsultatsiooni tulemused
    Konkurentsiteenistuse seisukoht M5 otsuse kavandile
   Euroopa Komisjoni märkused. Juhtum EE/2009/0943: Lairibavõrgule juurdepääsu hulgimmüük
   Konkurentsiameti 18.09.2009 otsuse nr 8.3-12/09-0004
osaline muutmine
  11.11.2013

8.3-1/13-002

Elion Ettevõtted AS tunnistamine märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks lairiba juurdepääsu turul (2013)
   Lisa 1. Hinnakohustuste metoodika
   Lisa 2. Siseriikliku konsultatsiooni tulemused
   Lisa 3 Konkurentsiteenistuse seisukoht T 5 otsuse kavandi kohta
   Lisa 4. Euroopa Komisjoni seisukoht
   Lisa 5. BEREC-i seisukoht (inglise keeles)
   Lisa 6. Euroopa Komisjoni soovitus
    

M2

18.03.20108.3-11/10-002Elion Ettevõtted AS tunnistamine märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks telefonivõrgus kõne algatamise turul
   Lisa 1. Hindade analüüs
   Lisa 2. Hinnakohustuste metoodika
   Konkurentsiteenistuse seisukoht M2 otsuse kavandile
   Euroopa Komisjoni märkused. Juhtum EE/2010/1038: avalikus telefonivõrgus kindlaksmääratud asukohas pakutava kõne algatamise hulgiturg
  27.05.2014 8.3-1/14-003 Telefonivõrgus kõne algatamise turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks määramata jätmine ning 18.03.2010 otsuse nr 8.3-11/10 -002 kehtetuks tunnistamine.
   Komisjoni otsus seoses juhtumiga EE/2014/1592: Eestis üldkasutatavas telefonivõrgus kindlaksmääratud asukohas kõnede algatamine
    

M3

18.03.20108.3-11/10-001Elion Ettevõtted AS, Elisa Eesti AS, OÜ Eleks Telefon, AS Starman, AS STV, Televõrgu AS, Linxtelecom Eesti OÜ, OÜ Top Connect, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus ja OÜ ProGroup Holding tunnistamine märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks ja Tele2 Eesti AS ja Telset AS märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks määramata jätmine konkreetses telefonivõrgus kindlaks määratud asukohas kõne lõpetamise turul
   Lisa 1. Hindade analüüs
   Lisa 2. Kuluarvestuse hinnakohustuste metoodika
   Lisa 3. Siseriikliku konsultatsiooni tulemused
   Konkurentsiteenistuse seisukoht
   Euroopa Komisjoni märkused. Juhtum EE/2010/1040: avalikus telefonivõrgus kindlaksmääratud asukohas pakutava kõne lõpetamise hulgiturg
    

M1

31.03.2010 8.3-11/10-004Elion Ettevõtted AS tunnistamine märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks era- ja äriklientidele kindlaks määratud asukohas telefonivõrgule juurdepääsu turul
   Lisa 1. Hindade analüüs
   Konkurentsiteenistuse seisukoht
   Euroopa Komisjoni märkused. Juhtum EE/2010/1051: juurdepääs
kindlaksmääratud piirkonna üldkasutatavale tavatelefonivõrgule,
mis on mõeldud era- ja äriklientidele
  25.04.2014  8.3-1/14-002Era- ja äriklientidele kindlaks määratud asukohas telefonivõrgule juurdepääsu turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks määramata jätmine ning 31.03.2010 otsuse nr 8.3-11/10-004 kehtetuks tunnistamine.
   Lisa 1. Siseriikliku konsultatsiooni tulemused
   Konkurentsiteenistuse seisukoht T1 otsuse kavand
   Euroopa Komisjoni seisukoht: Komisjoni otsus seoses juhtumiga EE/2014/1575: era- ja äriklientidele kindlaks määratud asukohas üldkasutatavale telefonivõrgule juurdepääs Eestis.
    

M6

M14

06.10.20108.3.1/10-007Elion Ettevõtted AS tunnistamine märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks püsiliinide lõppsegmentide hulgiturul ja märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks määramata jätmine magistraalsegmentide hulgiturul
   Lisa 1. Hindade analüüs
   Lisa 2. Hinnakohustuste metoodika
   Lisa 3. Siseriikliku konsultatsiooni tulemused
   Konkurentsiteenistuse seisukoht
   Euroopa Komisjoni märkused. Juhtum EE/20101114 ja EE/20101115: püsiliinide lõppsegmentide hulgimüük ja püsiliinide magistraalsegmentide hulgimüük
    

M18

05.04.20118.3.12/11-001AS Levira tunnistamine märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks ringhäälingu edastamise turul
   Lisa 1. Hindade analüüs
   Lisa 2. Hinnaarvestamise metoodika
   Lisa 3. Hinnaarvestamise metoodika vorm
   Lisa 4. Siseriikliku konsultatsiooni tulemused
   Konkurentsiteenistuse seisukoht
   Euroopa Komisjoni märkused. Juhtum EE/2011/1186:ringhäälingu edastamise teenuse hulgiturg Eestis
 14.06.20118.3-5/11-006Konkurnetsiameti 05.04.2011 otsuse muutmise otsus