EST | ENG  

Konkurentsiamet

Konkurentsiametil on kohustus enne "Elektroonilise side seaduses" sätestatud toimingu tegemist, kohustuse kehtestamist või meetme rakendamist, enne õigusakti kehtestamist, millel on oluline mõju sideteenuse turule või lõppkasutaja ja tarbija õigustele, see avalikustada veebilehel. Asjast huvitatud isikud, sealhulgas lõppkasutajad ja sotsiaalsete erivajadustega inimesed ning sideettevõtjad saavad sellega võimaluse oma arvamuse esitamiseks kavandatava otsuse või õigusakti suhtes.

Jrk nr

Turg

Sisu

Arvamuse esitamise tähtaeg

1

7

Konkreetses mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise
turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks
tunnistamise otsuse kavand

 Lisa 1. Hinnaanalüüs

15.01.2009

2

4

Fikseeritud elektroonilisele sidevõrgule (füüsilise) juurdepääsuteenuste turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise otsuse kavand

Lisa 1. Hinnaanalüüs

Lisa2. Hinnakohustuste metoodika

 

28.05.2009

35

Lairiba juurdepääsu turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise otsuse kavand

Lisa.1 Hinnakohustuste metoodika

Lisa2. Jaehind miinus hinnakontrolli metoodika

Lisa3. Lairiba juurdepääsu turu hindade analüüs

 

19.06.2009

43

Konkreetses telefonivõrgus kindlaks määratud asukohas kõne lõpetamise turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise ja märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks määramata jätmise otsuse kavand

Lisa 1. Hindade analüüs

Lisa 2. Hinnakohustuste metoodika

 

 30.11.2009
5 2

Konkreetses telefonivõrgus kindlaks määratud asukohas kõne algatamise turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise otsuse kavand

Lisa 1. Hindade analüüs

Lisa 2. Hinnakohustuste metoodika

30.11.2009
6 1

Era- ja äriklientidele kindlaks määratud asukohas telefonivõrgule juurdepääsu turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise otsuse kavand

Lisa 1. Hindade analüüs

 

18.01.2010
76

Püsiliinide lõppsegmentide turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise- ja püsiliinide magistraalsegmentide turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks määramata jätmise otsuse kavand

Lisa 1. Hindade analüüs

Lisa 2. Hinnakohustuste metoodika

 

 05.07.2010
818

Ringhäälingu edastamise turu otsuse kavand

Lisa 1. Hindade analüüs

Lisa 2. Hinnaarvestamise metoodika

Lisa 3. Hinnaarvestamise metoodika vorm

13.12.2010

Oma arvamust saab avaldada meiliaadressil mda at mkm dot ee 
Arvamuse avaldajal palume märkida oma ees- ning perekonnanime, asutuse või juriidilise isiku esitatava arvamuse puhul juriidilise isiku- või asutuse nime ning millise konsulteerimisele pandud otsuse suhtes arvamust avaldatakse (järjekorra number, ettevõtja).
Anonüümseid ning pärast lõpptähtaega esitatud arvamusi arvesse ei võeta.