Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 04.11.2014.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Kadaka Varahalduse AS omandab 50% Alexela Group OÜ osadest ning mille tulemusel omandab füüsiline isik Heiti Hääl konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju Alexela Group OÜ üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2480 või e-posti aadressil info@konkurentsiamet.ee.

Tagasi