EST | ENG  

Kuidas hoiame Teie eraelulist teavet

Siit leiate ülevaate, millistel juhtudel on võimalik meil või kolmandatel isikutel Teie isikuandmetega kokku puutuda, samuti saate teada, mis eesmärgil me kogutud andmeid kasutame ja säilitame ning millised on Teie õigused andmete töötlemisel.

Konkurentsiameti tegevus on avalik. Ameti tegevuse käigus tekkinud avaliku informatsiooniga on võimalik tutvuda ameti veebilehel. Avalike dokumentidega on võimalik tutvuda veebilehel dokumendiregistris, dokumendid, mis võivad sisaldada juurdepääsupiiranguga teavet, väljastame teabenõude korras.

Töö käigus koguneb meile ka isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Ka Teie eraelulist teavet võib meile sattuda. Näiteks juhul, kui Teie meile kirjutate, kandideerite tööle või olete mõne menetluse osapooleks.

Meie hoolime Teie privaatsusest, peame Teie isikuandmete konfidentsiaalsust ja turvalisust oluliseks, kasutame meile avaldatud isiklikku teavet hoolikalt ja sihipäraselt.

Ligipääsu isikuandmetele on kitsendanud nii Avaliku teabe seadus kui ka Isikuandmete kaitse seadus. Teeme kõik selleks, et sisemise töökorraldusega tagada, et Teie eraelu võimalikult vähe riivataks, et kaitsta Teie isikuandmeid ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.

Kui Teid huvitab, kas ja kuidas Teie isikuandmed kasutame/kaitseme lugege järgnevaid selgitusi: