Raili Niine

Raili Niine töötab Keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõunikuna. Tema töö on seotud eelkõige asulareovee puhastamise direktiivi rakendamisega Eestis ning vastavate siseriiklike õigusaktide koostamisega sh vee-ettevõtluse koordineerimisega.

Raili Niine on kaitsnud tehnikateaduste magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis ning on sama ülikooli doktorant.