EST | ENG  

Tegevusload (Elekter, Soojus, Maagaas)

Tegevuslubade väljastamine kütuse- ja energiaettevõtjatele toimub elektrituruseaduses (ElTS),  kaugkütteseaduses (KKütS), maagaasiseaduses (MGS) ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses (MsüS) sätestatud korras.

 

MTR-i ja selles registreeritud tegevuslubade kohta leiate andmeid https://mtr.mkm.ee/.