EST | ENG  
›› Avaleht

Konkurentsiamet

Teade: Avalik konsultatsioon Elering AS-i gaasi ülepiirilise ülekandeteenuse tüüptingimuste punktide 5.6 ja 5.6.1, millega soovitakse kehtestada alakasutustasu põhimõte kohta.

13.03.2018

Konkurentsiamet teavitab, et Elering AS on esitanud Konkurentsiametile kooskõlastamiseks gaasi ülepiirilise ülekandeteenuse tüüptingimused, mille osas amet viis läbi avaliku konsultatsiooni möödunud aasta augustis. Jätkuva menetluse raames on Elering AS avaldanud soovi punktide 5.6 ja 5.6.1 lisamiseks tüüptingimustesse järgnevas sõnastuses:

„5.6. Alakasutustasu rakendamine ülekandevõimsuse alakasutuse korral
5.6.1. Kui võrgu kasutaja poolt punktis 4.5 loetletud ajaraamides reserveeritud võimsuse kogusumma asjaomases punktis bilansiperioodi kohta ületab tarne aluseks olevas viimases kehtivas bilansiplaanis (päev-ette bilansiplaan või päevasisene bilansiplaani muudatus) näidatud kogust enam kui 10% ehk võrgu kasutaja alakasutab eelnevalt reserveeritud võimsust, rakendatakse enam kui 10 protsenti liigselt reserveeritud ülekandevõimsuse osas alakasutustasu hinnakirjas sätestatud määras.“

Konkurentsiametile teadaoleva informatsiooni kohaselt on kavandatavateks alakasutustasu määraks 0,15 €/MWh.

Konkurentsiamet ootab turuosaliste tagasisidet ja kommentaare Elering AS-i poolt kooskõlastamiseks esitatud tüüptingimuste punktidele 5.6 ja 5.6.1 hiljemalt 27.03.2018 aadressil info at konkurentsiamet dot ee.

 .

Teade: Amet andis OÜ Alexela Tanklad ja Euro Oil Aktsiaseltsi koondumisele loa koos kohustustega, mis aitavad vältida konkurentsi kahjustumist

20.02.2018

Konkurentsiamet andis 19.02.2018 loa OÜ Alexela Tanklad ja Euro Oil Aktsiaseltsi koondumisele. Konkurentsiameti otsuse kohaselt võib OÜ Alexela Tanklad omandada 22 Euro Oili tanklat tingimusega, et koondumise osalised täidavad endale võetud kohustuse võõrandada kaks Euro Oili tanklat. Võõrandatavad Euro Oili tanklad asuvad Karksi-Nuias ja Ellamaal. Nende kahe tankla võõrandamise eelselt kohustub Alexela saama Konkurentsiametilt nõusoleku ostja sobivuse kohta. Ostja peab olema Alexelast sõltumatu, omama vabasse ringlusesse lubatud kütuse müügiluba ning rahalisi vahendeid, kompetentsi ning huvi ja suutlikkust tanklaid opereerida.

Koondumise tulemusel suureneb Alexela tanklaketti kuuluvate tanklate arv Eestis 100 tanklani.
 

Teade: Konkurentsiamet kooskõlastas määratud elektriturukorraldajate päev-ette, päevasisese turu toodete ja varumeetodite ettepaneku

02.02.2018

Vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EL) 2015/1222, millega kehtestatakse võimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise suunised (edaspidi CACM) artiklile 9 lõikele 6 punktile h kooskõlastas Konkurentsiamet 01.02.2018 otsusega nr 7-10/2018-003 tooted, mida määratud elektriturukorraldajad peavad arvesse võtma ühtse järgmise päeva turu mehhanismis (kooskõlas artikliga 40).

Vastavalt CACM artiklile 9 lõikele 6 punktile h kooskõlastas Konkurentsiamet 01.02.2018 otsusega nr 7-10/2018-004 tooted, mida määratud elektriturukorraldajad peavad arvesse võtma ühtse päevasisese turu mehhanismis (Päevasisese turu tooted, kooskõlas artikliga 53).

Vastavalt CACM artiklile 9 lõikele 6 punktile f kooskõlastas Konkurentsiamet 01.02.2018 otsusega nr 7-10/2018-002 määratud elektriturukorraldajate varumeetodid (kooskõlas artikli 36 lõikega 3).

Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud dokumendid:

Lisateave:
Marilin Tilkson
Energeetika- ja postiosakonna ekspert
Tel: 667 2576
E-post: marilin dot tilkson at konkurentsiamet dot ee


Arhiiv
Viimati lisatud
Üldkontakt:

Telefon:  667 2400
E-post:   info at konkurentsiamet dot ee
Asukoht:
Auna 6, 10317 Tallinn
reg nr 70000303
VAT EE101244558 

Elektrituru avanemine

Eleringi andmelao bänner

 

Tarbija