EST | ENG  
›› Avaleht

Konkurentsiamet

Teade: Avalik konsultatsioon gaasi ülekandevõrgu võrguteenuste hindade arvutamise ühtse metoodika kohta

24.10.2017

Gaasi ülekandevõrgu teenused on üha enam seotud rahvusvahelise koostööga, mida reguleerivad lisaks maagaasiseadusele ka Euroopa Liidu õigusaktid. Konkurentsiamet on koostanud gaasi ülekandevõrgu teenuste hindade arvutamisele eraldi metoodika (eristades seda jaotusvõrgu teenuste hindade arvutamise metoodikast).

Konkurentsiamet ootab turuosaliste tagasisidet ja kommentaare dokumendile „Gaasi ülekandevõrgu võrguteenuste hindade arvutamise ühtne metoodika“ hiljemalt 13.11.2017 aadressil info at konkurentsiamet dot ee.

Ülekandesüsteemi hinna metoodika_24.10.17

.

Pressiteade: Konkurentsiamet nõuab EstWin baasvõrgule ligipääsu tingimuste leevendamist

23.10.2017

Konkurentsiamet tegi Eesti Lairiba Sihtasutusele (ELA SA) ettekirjutuse, millega nõuab alates 20. novembrist 2017 EstWin baasvõrgule juurdepääsutingimuste leevendamist, et parandada maapiirkondade elanikele kiire interneti osutamise võimalusi.

ELA SA on Eesti Infotehnoloogia Liidu liikmete poolt rajatud MTÜ, mis rajab maapiirkondadesse kiiret internetti võimaldavat baasvõrku EstWin. Selle aasta alguseks oli võrgu rajamisse investeeritud 58 mln eurot, millest 86% on kaetud avalikest vahenditest. Avaliku rahastamise eesmärgiks on rajada baasvõrk maapiirkondadesse, kuhu eraettevõtjad ei ole turutingimustel valmis investeerima. Seda baasvõrku kasutades on sideettevõtjatel võimalik senisest laialdasemalt pakkuda tarbijatele erinevatel viisidel lairibateenust.
ELA SA on kujundanud ligipääsutingimused EstWin baasvõrgule viisil, mis on sobivad eelkõige suurtele mobiilsideettevõtjatele, kellel on palju tarbijaid. Maapiirkondades aga asuvad vähesed tarbijad suurte vahemaade taga ning seal teenust osutada soovivatele teistele ettevõtjatele ELA SA hinnakiri ei sobi.
Maapiirkondade tarbeks on küll kujundatud teenus „kiu rent tarbijaühenduseks“, kus tasu tarbija kohta on väiksem, kuid selle kasutatavust on erinevate tingimustega oluliselt piiratud. Eelkõige on piiratud tarbijate arvu ja renditava kiulõigu pikkust. Konkurentsiameti ettekirjutus nõuabki nende piiravate tingimuste eemaldamist.
On oluline, et maapiirkondades oleks mõistlikud võimalused saada lairibateenust tarbijate eelistatud tehnilise lahendusega. „Arenevast digimajandusest peavad osa saama kõik inimesed igas Eesti piirkonnas,“ ütles Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots. ELA SA baasvõrgule juurdepääsutingimuste leevendamine loob paremad võimalused eeskätt fikseeritud püsiühenduste jt. lokaalsete lahenduste arenguks.Teate edastas:

Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
maarja.uulits@konkurentsiamet.ee
667 2420 | 667 2400
 

Teade: Konkurentsiameti menetluse tulemusena lihtsustusid ettevõtjate võimalused pandiga pakendite turustamisel

20.10.2017

Amet analüüsis järelevalvemenetluse käigus probleeme, mis olid tekkinud seoses OÜ Eesti Pandipakendi (edaspidi: EPP) kehtestatud uute tüüptingimusega. EPP on Keskkonnaministeeriumi poolt akrediteeritud taaskasutusorganisatsioon, mille eesmärgiks on korraldada Eesti Vabariigi territooriumil joogipakendite ja –pakendijäätmete üleriigilist kogumist.

Aktsiisimäärade erinevus Eestis ja Lätis on kaasa toonud olukorra, kus Eesti ja Läti piiri läheduses asuvatest poodidest ostetakse suures koguses Lätis turule lastud EPP pandimärgisega alkohoolseid jooke, mida tarbitakse Eestis ning seejärel tagastatakse EPP pandisüsteemi. Kuna pakendid on lastud turule Lätis, siis ei ole pakendiettevõtjad tasunud nende pakendite eest EPP-le panti. Pakendid on aga tähistatud pandimärgisega, mistõttu oli võimalik nende tagastamisel saada EPP-lt pandiraha ehk tekkis pakendite ületagastus. Kahjude vältimiseks kehtestas EPP uued tüüptingimused, mille kohaselt tuli pakendiettevõtjatel tähistada alkohoolsete jookide pakendeid erinevate märgistega, vastavalt sellele, kas toodet müüdi Eestis või Eestist väljaspool. Valdava osa EPP-le tekkivast kahjust põhjustab plekkpakendite ekspordist tulenev ületagastus. Samas, uue korra tõttu pidid lisakulutusi tegema ka ettevõtjad, kes plekkpakendeid ei kasuta ning kes seega ei põhjustanud EPP-le piirikaubandusest tulenevat ületagastust. Menetluse käigus kehtestati sellistele ettevõtjatele teatud tingimustel võimalus jätkata üksnes siseriikliku pandimärgi kasutamist, sealhulgas ka eksportimiseks. Sellega parandati oluliselt konkurentsiolukorda.

Lisaks analüüsis amet pakendiartikli registreerimistasu tõusu 35 eurolt 60 euroni. Menetluse käigus küll vähendati pakendiartikli registreerimistasu 52 euroni, kuid Konkurentsiameti hinnangul on võimalik pakendi registreerimisega seotud kulusid veelgi vähendada. Käesoleval hetkel tuleb pakendi registreerimiseks pakend füüsiliselt kohale toimetada, samas kui näiteks elektroonilise registreerimise puhul oleksid kulud tõenäoliselt väiksemad. Konkurentsiamet soovitas seetõttu EPP-l töötada 1. veebruariks 2018 välja lahendused veebipõhisele registreerimisele üleminekuks.

Soovitus on kättesaadav Konkurentsiameti kodulehelt.


Arhiiv
Viimati lisatud
Üldkontakt:

Telefon:  667 2400
E-post:   info at konkurentsiamet dot ee
Asukoht:
Auna 6, 10317 Tallinn
reg nr 70000303
VAT EE101244558 

Elektrituru avanemine

Eleringi andmelao bänner

 

Tarbija