EST | ENG  
›› Avaleht
Konkurentsiteenistus
Energeetika- ja veeteenistus
Aastaraamatud

Konkurentsiamet

Teade: Konkurentsiameti hinnangul on soojuse müügihind efektiivses kaugküttevõrgus 50 €/MWh

21.05.2015

Konkurentsiamet analüüsis üldist seisu Eesti soojusmajanduses ja leidis, et efektiivses kaugküttevõrgus on tänastel tingimustel võimalik soojust müüa hinnaga 50 €/MWh (lisandub käibemaks).

Konkurentsiamet on soojuse hinnad kooskõlastanud ligi 140 võrgupiirkonnale Eesti umbes 230-st võrgupiirkonnast ning kooskõlastatud hinnad jäävad vahemikku 33,5 €/MWh kuni 88,8 €/MWh.
Efektiivseks võib lugeda neid kaugkütte võrgupiirkondi, kus soojuse hinnad jäävad alla 50 €/MWh (tänaste hindade juures 12 võrgupiirkonda) või ka vahemikku 50-55 €/MWh (tänaste hindade juures 22 võrgupiirkonda). Seega on enamike suuremate võrgupiirkondade hinnad (v.a. AS Tallinna Küte) Konkurentsiameti analüüsis arvutatud referentshinna lähedal ning nende müügimahu osakaal moodustab 40%.
AS Tallinna Küte osakaal on 38% kogu riigi kaugkütte tarbimisest. Ettevõtte senine areng on toimunud efektiivse kaugküttevõrgu suunas. Loodetavasti jõuab soojusettevõtja juba lähitulevikus efektiivse hinna tasemele ja sellisel juhul võib väita, et ligi 80% Eesti kaugküttevõrkudes tarbitud soojusest on toodetud efektiivselt.
Samas on Eestis mitmeid väikseid kaugküttevõrke, kus soojuse hind on efektiivsest hinnast oluliselt kõrgem. Nende puhul tuleks kohalikul omavalitsusel põhjalikult kaaluda, kas tänase kaugküttesüsteemiga on võimalik efektiivsust saavutada või oleks otstarbekam minna üle alternatiivsetele kütteviisidele.
Edaspidi hakkab Konkurentsiamet efektiivse kaugküttevõrgu hinda arvutama igal aastal. Referentshinna rakendamise ettepanek on tehtud ka kaugkütteseaduse eelnõu raames. Selle rakendamisel peaksid tulevikus soojuse hinda kooskõlastama vaid need ettevõtjad, kes müüvad soojust üle referentshinna, milleks on ameti arvutuste kohaselt täna 50 €/MWh. See annab ettevõtjale stiimuli jõuda efektiivse hinnani ja vabaneda sellega hinnaregulatsioonist.
 

Analüüs on kättesaadav Konkurentsiameti kodulehel.

Teate edastas:

Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
Konkurentsiamet
Tel: 667 2400
E-post: maarja.uulits@konkurentsiamet.ee

Teade: Tallinnas toimuvad Balti elektriturufoorum ja Balti gaasiturufoorum

19.05.2015

Konkurentsiamet võõrustab 19.05.2015 Balti elektrituru foorumit ja 20.05.2015 Balti gaasituru foorumit.

Foorumid keskenduvad päevakajalistele energeetikavaldkonna küsimustele ning toovad kokku energiatururegulaatorid, ettevõtjad ja teised huvitatud osapooled Eestist ja naaberriikidest.

Balti elektrituru foorumi peateemadeks on viimased arengud Balti ja Soome elektriturgudel. Antakse ülevaade uute elektriühenduste kohta regioonis ning sellest, kuidas kavandatavad investeeringud mõjutavad tulevikus elektri hinda tarbijatele. Samuti pööratakse foorumil tähelepanu piiriülese ülekandevõimsuse jaotamise ja arvutamise reeglitele.
 

Balti gaasiturufoorumi peateemad on Balti ja Soome gaasiturgude harmoniseerimise küsimused. Põhiliseks arutluse objektiks kujuneb võimalike ühenduste loomine Baltikumi ja Soome vahel ning Leedu ja Poola vahel. Samuti puudutakse küsimusi, mis on seotud Balti ning Soome gaasiettevõtjate võimalustega gaasi ostmiseks rohkem kui ühelt müüjalt – Gazpromilt. Balti ja Soome gaasituru paremaks toimimiseks arutatakse ka võimaluste üle minna kogu regioonis üle ühtsetele põhimõtetele, mis puudutab gaasi ja võrguteenuse hinnastamist ning võrdsetel tingimustel juurdepääsu Lätis asuvale gaasihoidlale.

Foorumid toimuvad hotellis Radisson Blu Olümpia.
 

Teate edastas:
Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
Konkurentsiamet
Tel: 667 2400
E-post: maarja.uulits@konkurentsiamet.ee
 


Arhiiv
Viimati lisatud
Üldkontakt:

Telefon:  667 2400
Faks:       667 2401
E-post:   info at konkurentsiamet dot ee

Auna 6, 10317 Tallinn
reg. nr 70000303

Konkurentsialased küsimused
ja vihjed: tel 667 2461
 

Elektrituru avanemine

Eleringi andmelao bänner

 

Tarbija