EST | ENG  
›› Avaleht

Konkurentsiamet

Pressiteade: AS Tallinna Küte võttis endale kohustuse korraldada soojuse tipuvõimsuste ostmiseks konkurss

10.04.2014

Konkurentsiamet kiitis 08.04.2014. a heaks AS-i Tallinna Küte poolt vabatahtlikult võetava kohustuse korraldada Tallinna linna kaugküttevõrku soojuse tipuvõimsuste ostmiseks ning pikaajaliste lepingute sõlmimiseks alates 2016. aastast konkurss. Sellega lõpetati järelevalvemenetlus, milles uuriti, kas AS Tallinna Küte on maagaasist toodetava soojuse ostmisel Tallinna linna kaugküttevõrku taganud ausa konkurentsi temale endale kuuluvate gaasikatlamajade ning Eesti Energia AS Iru Elektrijaama vahel.

AS Tallinna Küte opereerib Tallinna linna kaugküttevõrku, olles erinevatele soojuse tootjatele ainukeseks võimalikuks ostjaks. Tallinna linnas toodetakse soojust esimeses järjekorras hakkpuidust ja jäätmetest. Puudujääv osa soojusest toodetakse maagaasist, kusjuures eelkõige talvel on maagaasist toodetava soojuse kogused suuremad. Tallinna kaugküttevõrku toodavad maagaasist soojust AS Tallinna Küte ise oma katlamajades ning Eesti Energia AS Iru Elektrijaamas.

Konkurentsiamet leidis esialgse hinnanguna, et AS Tallinna Küte võib soojuse ostmisel olla loonud eelise enda gaasikatlamajadele. Seepeale esitas AS Tallinna Küte ametile taotluse võtta endale vabatahtlikult kohustus korraldada soojuse tipuvõimsuste ostmiseks ning pikaajaliste lepingute sõlmimiseks alates 2016. aastast konkurss selgitamaks välja parim pakkumine. Konkurentsiameti hinnangul parandab nimetatud kohustus konkurentsiolukorda Tallinna linna kaugküttevõrku soojuse tipuvõimsuste ostmisel ning võimaldab efektiivselt ära kasutada soojuse tootmisel eksisteerivat konkurentsi.

Konkurentsiametil on alates 15. juulist 2013. a õigus kiita heaks ettevõtja poolt konkurentsiolukorra parandamiseks vabatahtlikult võetavaid kohustusi. AS-i Tallinna Küte suhtes tehtud otsus on esimene kord, kui Konkurentsiamet nimetatud õigust kasutas.

Teate edastas:

Maarja Uulits

Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja

maarja dot uulits at konkurentsiamet dot ee

667 2420 | 667 2400

Teade: Konkurentsiamet kuulutab välja konkursi universaalse postiteenuse osutaja leidmiseks

10.04.2014

Konkurentsiamet korraldab konkursi postside ettevõtja leidmiseks universaalse postiteenuse osutamiseks kogu Eesti Vabariigi territooriumil, kes peab tagama universaalse postiteenuse järjepideva, kvaliteetse ja taskukohase tasu eest osutamise õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.

Universaalse postiteenuse moodustavad järgmised riigisisesed ja rahvusvahelised postiteenused:
     1) kirisaadetise edastamine liht-, täht- ja väärtsaadetisena kaaluga kuni 2 kilogrammi; 
     2) postipaki edastamine täht- ja väärtsaadetisena kaaluga kuni 20 kilogrammi.

Konkursi tingimuste terviktekst on avaldatud väljaandes „Ametlikud Teadaanded“. Samuti on võimalik konkursi tingimuste tervikteksti saada Konkurentsiametist, edastades sellekohase soovi e-postiga aadressile info@konkurentsiamet.ee, helistades numbrile 667 2400 või Konkurentsiametis kohapeal aadressil Auna 6, Tallinn 10317.

Pakkumine tuleb esitada Konkurentsiametile aadressil Auna 6, Tallinn 10317, elektroonselt aadressil info@konkurentsiamet.ee või saata postiga hiljemalt 30. juuni 2014 kell 10:00. Postiga saatmisel tuleb arvestada, et pakkumine peab olema Konkurentsiametisse kohale jõudnud hiljemalt 30. juuniks 2014 kell 10:00.

Pakkumisi või selle muudatusi või pakkumise tagasivõtmise või uue pakkumise avaldusi, mis esitatakse Konkurentsiametile isiklikult või mis saabuvad Konkurentsiametisse e-postiga või postiga pärast pakkumise esitamise tähtaega, vastu ei võeta ning tagastatakse pakkumise esitajale.

Pakkumised avatakse 30. juunil 2014 kell 11:00 Konkurentsiametis.

Lisateave:

Indrek Ahermaa
Sideteenistuse nõunik
Konkurentsiamet

Telefon: 667 2510
E-post: indrek dot ahermaa at konkurentsiamet dot ee


Arhiiv
Viimati lisatud
Üldkontakt:

Telefon:  667 2400
Faks:       667 2401
E-post:   info at konkurentsiamet dot ee

Auna 6, 10317 Tallinn
reg. nr 70000303

Elektrituru avanemine

Eleringi andmelao bänner

Tarbija

Sideteenuste kalkulaator
Ava sideteenuste kalkulaator