EST | ENG  
›› Avaleht
Konkurentsiteenistus
Energeetika- ja veeteenistus
Aastaraamatud

Konkurentsiamet

Teade: Elektroonilise side regulaatori ülesanded viidi alates 01.07.2014 üle Tehnilise Järelevalve Ameti pädevusse

30.06.2014

01.07.2014 jõustus elektroonilise side seaduse muudatus, mille kohaselt viidi Konkurentsiameti sideturu regulaatori ülesanded, õigused ja kohustused üle Tehnilise Järelevalve Ameti pädevusse. Seega täidab alates 01.07.2014 elektroonilise side kuluarvestuse ja tariifidega, universaalteenusega ning sidevõrkudele juurdepääsu ja sidumisega seonduvaid funktsioone Tehnilise Järelevalve Amet.

Muudatustega seoses viidi Konkurentsiameti senise elektroonilise side osakonna ametnikud üle Tehnilise Järelevalve Ameti koosseisu alates 01.07.2014.

Pressiteade: Euroopa Komisjoni hinnangul tagab Eestis rakendatav vee hinna regulatsioon kõikide investorite võrdse kohtlemise

02.06.2014

Euroopa Komisjon leidis, et Konkurentsiameti rakendatav hinnaregulatsioon on läbipaistev ja seda rakendatakse kõikide ettevõtjate suhtes ühetaoliselt. Ettevõtjate huvid on kaitstud ja investoritele on loodud sobilik ärikeskkond, et Eesti vee-ettevõtlusesse investeerida. „Euroopa Komisjoni antud hinnang on tänases olukorras selgeks märgiks, et ameti rakendatav metoodika arvestab tarbijate, ettevõtjate ning investorite huvidega. Konkurentsiamet lähtub kehtivast seadusest ning saab kooskõlastada vaid hinna, mis sisaldab põhjendatud kulusid ning mõistlikku kasumit,“ ütles ameti peadirektor Märt Ots.

AS Tallinna Vesi esitas 12.12.2010 Euroopa Komisjonile kaebuse, milles väitis, et ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse uus redaktsioon takistab kapitali vaba liikumist. Kui varem pidi veeteenuse hinna kehtestama kohaliku omavalitsuse volikogu, siis seaduse muudatusega läks veeteenuse hinna kehtestamise kohustus üle vee-ettevõtjale, kusjuures vee-ettevõtja kehtestatav hind on vaja eelnevalt kooskõlastada Konkurentsiametiga. Euroopa Komisjon otsustas, et ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses sätestatu ei riiva kapitali vaba liikumist.

Teate edastas:

Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
maarja dot uulits at konkurentsiamet dot ee
667 2420 | 667 2400


Arhiiv
Viimati lisatud
Üldkontakt:

Telefon:  667 2400
Faks:       667 2401
E-post:   info at konkurentsiamet dot ee

Auna 6, 10317 Tallinn
reg. nr 70000303

Elektrituru avanemine

Eleringi andmelao bänner

Tarbija

Sideteenuste kalkulaator
Ava sideteenuste kalkulaator