EST | ENG  
›› Avaleht

Konkurentsiamet

Teade: Alates 01.05.2018 hakkab kehtima elektrienergia võrgutasude arvutamise täiendatud metoodika

11.04.2018

Alates 01.05.2018 kehtima hakkavat metoodikat täiendati vastavalt vajadusele reguleerida jaotusvõrguettevõtja kulude jagamist elektrienergia jaotusteenuse osutamise tegevuse ja elektrituruseaduse § 701 lõikes 1 sätestatud jaotusvõrguettevõtja füüsilisele võrgutaristule juurdepääsu pakkumisega seotud tegevuse vahel, et tagada võrguettevõtjate võrdne kohtlemine hinnamenetluses. Jaotusvõrguettevõtja on kohustatud andma füüsilist taristut, eelkõige elektriposte, teistele ettevõtjatele üldkasutatava, lairiba juurdepääsu teenuseid kiirusega vähemalt 30 megabitti sekundis võimaldava elektroonilise side võrgu paigaldamiseks. Jaotusvõrguettevõtjal on õigus saada tagasi oma füüsilisele taristule juurdepääsu pakkumisega seotud otsesed kulud, eelkõige kulutused remondile ja rikete kõrvaldamisele.

.

Teade: Konkurentsiamet kooskõlastas Balti võimsusarvutuse ala süsteemihaldurite varuprotseduurid

02.04.2018

Konkurentsiamet kooskõlastas 29.03.2018 otsusega nr 7-10/2018-010 Balti võimsusarvutuse ala süsteemihaldurite varuprotseduurid.

Link dokumendile: All Baltic CCR TSOs’ amended proposal for the fallback procedures

Alus: Euroopa Komisjoni määrus (EL) 2015/1222, millega kehtestatakse võimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise suunised (edaspidi CACM) artikkel 9 lõige 7 punkt e ja artikkel 44

.

Teade: Avalik konsultatsioon Elering AS-i gaasi ülepiirilise ülekandeteenuse tüüptingimuste punktide 5.6 ja 5.6.1, millega soovitakse kehtestada alakasutustasu põhimõte kohta.

13.03.2018

Konkurentsiamet teavitab, et Elering AS on esitanud Konkurentsiametile kooskõlastamiseks gaasi ülepiirilise ülekandeteenuse tüüptingimused, mille osas amet viis läbi avaliku konsultatsiooni möödunud aasta augustis. Jätkuva menetluse raames on Elering AS avaldanud soovi punktide 5.6 ja 5.6.1 lisamiseks tüüptingimustesse järgnevas sõnastuses:


Loe veel


Arhiiv
Viimati lisatud
Üldkontakt:

Telefon:  667 2400
E-post:   info at konkurentsiamet dot ee
Asukoht:
Auna 6, 10317 Tallinn
reg nr 70000303
VAT EE101244558 

Elektrituru avanemine

Eleringi andmelao bänner

 

Tarbija