EST | ENG  
›› Avaleht

Konkurentsiamet

Teade: Teine avalik konsultatsioon gaasi ülekandevõrgu võrguteenuste hindade arvutamise ühtse metoodika kohta

15.12.2017

Konkurentsiamet on koostanud gaasi ülekandevõrgu teenuste hindade arvutamisele eraldi „Gaasi ülekandevõrgu võrguteenuste hindade arvutamise ühtne metoodika“ (eristades seda jaotusvõrgu teenuste hindade arvutamise metoodikast). Esimene versioon läbis konsultatsiooni ajavahemikul 23.10 kuni 13.11.2017.

Konsultatsioonis turuosalistelt saadud tagasisidest tingituna on Konkurentsiamet oluliselt muutnud ja ümber töötanud „Gaasi ülekandevõrgu võrguteenuste hindade arvutamise ühtne metoodika. Draft 2“.

MGS § 37 lg 3 punkt 17 sätestab, et Konkurentsiamet konsulteerib metoodikate väljatöötamisel gaasiettevõtjaid esindavate organisatsioonide ja Tarbijakaitseametiga.

Konkurentsiamet ootab turuosaliste tagasisidet ja kommentaare manuses toodud dokumendile „Gaasi ülekandevõrgu võrguteenuste hindade arvutamise ühtne metoodika. Draft 2“ hiljemalt 01.02.2018 aadressil info@konkurentsiamet.ee.
Konsultatsiooni teade on avaldatud ka Konkurentsiameti veebilehel http://www.konkurentsiamet.ee.

Ülekandesüsteemi hinna metoodika 15.12.2017
 

Pressiteade: Toimub konverents Konkurentsipäev 2017

12.12.2017

Kolmapäeval, 13. detsembril tähistab Konkurentsiamet ülemaailmset konkurentsipäeva konverentsiga „Konkurentsipäev 2017“. Traditsiooniliselt toob Konkurentsipäev kokku erinevate majandusvaldkondade asjatundjad ja konkurentsiküsimustega tegelevad spetsialistid. Peamised teemad on sel aastal pangandus, linnadevaheline ühistransport, õigusturg, kaugküte ja pensionikogumine. Lisaks arutletakse kõrgetasemelises vestlusringis selle üle, kas riik peaks rakendama pehmemat või karmimat järelevalvet.

„Konkurentsiamet on aastaid tähelepanu juhtinud majanduse pudelikaeltele ning nii mõneski valdkonnas saame täna edusammude üle rõõmustada. Konkurentsipäevaga tähistame saavutatut, kuid anname ühtlasi hoogu uutele tegudele ja ehk ka koostööle ettevõtjate ja teiste riigiasutustega. Me ei ole oma töös üksi ning peame dialoogi erinevate osapooltega äärmiselt oluliseks,“ sõnas Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots.

Konkurentsiamet ootab konverentsil osalema ka ajakirjanikke. Korralduslikes küsimustes palume pöörduda Maarja Uulitsa poole (e-post: maarja dot uulits at konkurentsiamet dot ee tel: 53481535).

Konkurentsipäev toimub Tallinnas, Konkurentsiameti majas, Auna tn 6.

Päevakava ja esinejatega saab tutvuda konverentsi kodulehel.

Teate edastas:
Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
maarja.uulits@konkurentsiamet.ee
667 2420 | 53481535
 

Teade: Riigikohus andis Konkurentsiametile õiguse tariifivaidluses AS-iga Tallinna Vesi

12.12.2017

Riigikohus otsustas 12.12.2017 jätta AS-i Tallinna Vesi kaebuse Konkurentsiameti vastu olulises osas rahuldamata. Kohus otsustas, et amet ei pea järgima vee-ettevõtja ja Tallinna linna vahel erastamisel sõlmitud kokkulepet veeteenuse hindade kohta. Kohtu hinnangul oli Konkurentsiametil õigus teha vee-ettevõtjale ettekirjutus hinna seadusega kooskõlla viimiseks. Samas tühistas kohus ettekirjutuse täitmist puudutava tähtaja.

Ettevõtja vaidlustas kaks Konkurentsiameti otsust, millest esimesega keeldus amet kooskõlastamast AS-i Tallinna Vesi esitatud veeteenuse hinnataotlust ja teisega tegi vee-ettevõtjale ettekirjutuse viia veeteenuse hind seadusega kooskõlla. Vaidlus keskendus küsimusele, kas olukorras, kus 2010. aastal muudeti ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadust, peab Konkurentsiamet hinna üle otsustamisel järgima AS-i Tallinna Vesi ja Tallinna linna vahel 2001. aastal erastamisel sõlmitud kokkulepet.

Konkurentsiamet ei kooskõlastanud AS-i Tallinna Vesi hinnatõusu ja tegi 2011. aastal vee-ettevõtjale ettekirjutuse viia kehtiv hind seadusega kooskõlla. AS Tallinna Vesi ettekirjutust ei täitnud ja pöördus kohtusse,
Käesoleva aasta veebruaris esitas AS Tallinna Vesi riigikohtule kassatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtu 26. jaanuari otsuse peale, millega ringkonnakohus jättis rahuldamata ettevõtte kaebuse AS Tallinna Vesi ja konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses. 20. juunil otsustas riigikohus võtta kassatsioonkaebuse menetlusse.
 


Arhiiv
Viimati lisatud
Üldkontakt:

Telefon:  667 2400
E-post:   info at konkurentsiamet dot ee
Asukoht:
Auna 6, 10317 Tallinn
reg nr 70000303
VAT EE101244558 

Elektrituru avanemine

Eleringi andmelao bänner

 

Tarbija