EST | ENG  
›› Avaleht

Konkurentsiamet

Teade: Konkurentsiamet tegi N.R. Energy OÜ-le kaugkütteseaduse täitmata jätmise eest ettekirjutuse ning jättis selle peale esitatud vaide rahuldamata

02.09.2016


15.07.2016 tegi Konkurentsiamet soojusettevõtjale N.R. Energy OÜ kaugkütteseaduse täitmata jätmise eest ettekirjutuse, millega kohustas ettevõtjat koostama konkursitingimused soojuse ostmise lepingu sõlmimiseks Tapal ja esitama need Konkurentsiametile kooskõlastamiseks hiljemalt 01.08.2016. Ettekirjutus tehti seetõttu, et vaatamata konkursil osaleda soovivate isikute poolt esitatud tahteavaldustele on ettevõtja otsustanud jätta konkursi korraldamata. Selline tegevus pärsib huvitatud isikute huve ja võimalusi konkursil osaleda ning avaldab negatiivset mõju konkurentsiolukorrale.
31.08.2016 vaideotsuses jättis Konkurentsiamet ettevõtja 15.08.2016 vaide rahuldamata. Ettekirjutuse mittetäitmisel rakendab Konkurentsiamet N.R.Energy OÜ suhtes sunniraha seaduses sätestatud korras.
 

Teade: Konkurentsiamet kiitis heaks AS Tallink Grupp poolt pakutud kohustuse seoses online-agentide müügivõimalustega

21.06.2016

Konkurentsiamet kiitis 03.06.2016 otsusega heaks AS Tallink Grupp poolt pakutud kohustuse, mille kohaselt luuakse AS-i Tallink Grupp reisija pileteid ja muid teenuseid vahendada soovivatele reisiettevõtjatele (edaspidi „online-agent“) võimalus liidestada oma online müügisüsteem AS-i Tallink Grupp piletite broneerimis- ja müügisüsteemiga. Seeläbi tekib online-agendi klientidel võimalus osta agendi on-line müügikeskkonnas AS-i Tallink Grupp teenuseid. AS Tallink Grupp kohustub pidama heas usus läbirääkimisi online-vahenduse võimaldamiseks kõikide omal algatusel AS-i Tallink Grupp poole pöörduvate reisiettevõtjatega, kes vastavad teatud tingimustele. Kokkuleppe saavutamisel online-agendiga kohustub AS Tallink Grupp viima läbi vajalikke arendus- ning liidestamistöid jms tegevusi.

Konkurentsiamet uuris ühe reisiettevõtja kaebuse alusel AS Tallink Grupp tegevust ning jõudis esialgses seisukohas järeldusele, et online-agentidele ei olnud tagatud piisav võimalus AS Tallink Grupp piletite müügiks. Konkurentsiamet on seisukohal, et võetud kohustus lahendab tõhusalt need konkurentsiprobleemid, millele amet menetluse käigus viitas.

Konkurentsiameti otsusega ja ettevõtja võetava kohustusega saab tutvuda ameti kodulehel. 

 


Arhiiv
Viimati lisatud
Üldkontakt:

Telefon:  667 2400
Faks:       667 2401
E-post:   info at konkurentsiamet dot ee

Auna 6, 10317 Tallinn
reg. nr 70000303


 

Elektrituru avanemine

Eleringi andmelao bänner

 

Tarbija