EST | ENG  
›› Avaleht

Konkurentsiamet

Pressiteade: Konkurentsiamet tegi ettepaneku kehtestada ravi rahastuse jagamiseks läbipaistvad kriteeriumid

22.04.2014

Konkurentsiamet tegi Sotsiaalministeeriumile ettepaneku algatada ravikindlustuse seaduse muutmise eelnõu, millega lisataks seadusesse selged ja läbipaistvad kriteeriumid ravi rahastuse jagamiseks tervishoiuasutuste vahel.

Konkurentsiameti ettepanek puudutab eelkõige neid erialateenuseid, mida pakutakse väljaspool haiglavõrgu arengukavas (edaspidi HVA) nimetatud haiglaid, näiteks silmaarsti teenused, taastusravi, psühhiaatria jne. Haiglavõrgu arengukavasse kuuluvad enamasti kohaliku omavalitsuse või riigi omanduses olevad haiglad, kes on automaatselt lülitatud Haigekassa rahastuse nimekirja.

Praegu eelistab Haigekassa tervishoiuteenuse rahastamisel HVA haiglaid, mistõttu on teised tervishoiuteenuse osutajad jäetud halvemasse olukorda.

HVA haiglate lauseelistamise korral on tegemist turumoonutusega, mis tavapärases konkurentsiolukorras oleks välistatud. See võib viia olukordadeni, kus ravirahade jagamisel on eelistatud kallim ja/või ebakvaliteetsem HVA haigla poolt osutatav teenus. Ameti hinnangul tuleks ravi rahastamisel võimalikke vastuargumente vabale konkurentsile üksikjuhtumite kaupa kaaluda ning HVA haiglate eelistamine ei peaks olema automaatne. Praegu sellist kaalumist läbi ei viida.

Hetkel ei ole kehtivas seadusandluses läbipaistvat ja üheselt mõistetavat regulatsiooni, mille põhjal Haigekassa peaks otsustama rahastuse jagunemise HVA haiglate ja ülejäänud tervishoiuteenuse osutajate vahel. Seetõttu tegi Konkurentsiamet Sotsiaalministeeriumile ettepaneku lisada seadusesse selged ja läbipaistvad kriteeriumid. Üksnes nende täitumise korral oleks Haigekassal õigus konkreetsel erialal HVA haiglaid ilma piiranguteta ravi rahastuse jagamisel eelistada. Tervishoiuteenuste osas, kus vastavad kriteeriumid täidetud ei ole, peaksid kõik tervishoiuteenuste osutajad võrdsetel tingimustel konkureerima.

Ettepanek on kättesaadav Konkurentsiameti kodulehel.

Teate edastas:
Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
maarja dot uulits at konkurentsiamet dot ee
667 2420 | 667 2400

Pressiteade: AS Tallinna Küte võttis endale kohustuse korraldada soojuse tipuvõimsuste ostmiseks konkurss

10.04.2014

Konkurentsiamet kiitis 08.04.2014. a heaks AS-i Tallinna Küte poolt vabatahtlikult võetava kohustuse korraldada Tallinna linna kaugküttevõrku soojuse tipuvõimsuste ostmiseks ning pikaajaliste lepingute sõlmimiseks alates 2016. aastast konkurss. Sellega lõpetati järelevalvemenetlus, milles uuriti, kas AS Tallinna Küte on maagaasist toodetava soojuse ostmisel Tallinna linna kaugküttevõrku taganud ausa konkurentsi temale endale kuuluvate gaasikatlamajade ning Eesti Energia AS Iru Elektrijaama vahel.

AS Tallinna Küte opereerib Tallinna linna kaugküttevõrku, olles erinevatele soojuse tootjatele ainukeseks võimalikuks ostjaks. Tallinna linnas toodetakse soojust esimeses järjekorras hakkpuidust ja jäätmetest. Puudujääv osa soojusest toodetakse maagaasist, kusjuures eelkõige talvel on maagaasist toodetava soojuse kogused suuremad. Tallinna kaugküttevõrku toodavad maagaasist soojust AS Tallinna Küte ise oma katlamajades ning Eesti Energia AS Iru Elektrijaamas.

Konkurentsiamet leidis esialgse hinnanguna, et AS Tallinna Küte võib soojuse ostmisel olla loonud eelise enda gaasikatlamajadele. Seepeale esitas AS Tallinna Küte ametile taotluse võtta endale vabatahtlikult kohustus korraldada soojuse tipuvõimsuste ostmiseks ning pikaajaliste lepingute sõlmimiseks alates 2016. aastast konkurss selgitamaks välja parim pakkumine. Konkurentsiameti hinnangul parandab nimetatud kohustus konkurentsiolukorda Tallinna linna kaugküttevõrku soojuse tipuvõimsuste ostmisel ning võimaldab efektiivselt ära kasutada soojuse tootmisel eksisteerivat konkurentsi.

Konkurentsiametil on alates 15. juulist 2013. a õigus kiita heaks ettevõtja poolt konkurentsiolukorra parandamiseks vabatahtlikult võetavaid kohustusi. AS-i Tallinna Küte suhtes tehtud otsus on esimene kord, kui Konkurentsiamet nimetatud õigust kasutas.

Teate edastas:

Maarja Uulits

Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja

maarja dot uulits at konkurentsiamet dot ee

667 2420 | 667 2400


Arhiiv
Viimati lisatud
Üldkontakt:

Telefon:  667 2400
Faks:       667 2401
E-post:   info at konkurentsiamet dot ee

Auna 6, 10317 Tallinn
reg. nr 70000303

Elektrituru avanemine

Eleringi andmelao bänner

Tarbija

Sideteenuste kalkulaator
Ava sideteenuste kalkulaator