EST | ENG  
›› Avaleht

Konkurentsiamet

Sisetehingute lubamine prügiäris kahjustab konkurentsi

26.05.2017

Konkurentsiamet tegi Riigikogu majanduskomisjonile ettepaneku säilitada jäätmealal sisetehingute keeld, mis praegu tagab läbi hankemenetluse selles valdkonnas  konkurentsi. Sisetehingute lubamine prügimajanduses tooks kaasa konkurentsiolukorra edasise halvenemise ja tarbija huvide kahjustamise.

Riigihangete seaduse eelnõu menetluses on esitatud ettepanek tühistada jäätmeseaduse säte, mis keelab jäätmevaldkonnas sisetehingud.  Sisuliselt on kaalul võimalus, et eraettevõtjate asemel hakkaks elanikele teenust pakkuma kommunaalmonopol. Muudatus annaks kohalikule omavalitsusele õiguse tellida jäätmekäitlusteenus enda loodud üksuselt ja määrata teenuse hind ilma hanketa.

Konkurentsiameti hinnangul puuduvad sisulised põhjendused turu piiramiseks jäätmevaldkonnas. Euroopa Liidu õiguse kohaselt tohib  sisetehingute sõlmimist keelata seesuguses majandussektoris, kus turgu on mõistlik rohkem avada ja lasta ettevõtjatel konkureerida. Jäätmeturul ei ole teadaolevalt seesuguseid turutõrkeid, mis õigustaksid kõnealusel viisil ettevõtlusvabadusse sekkumist. Konkurentsi kahjustamise tõttu kannatab lõppastmes tarbija. Seetõttu ei ole kommunaalmonopolide kehtestamine avalikes huvides.

22.05.2017 Konkurentsiameti ettepanek sisetehingute piirangu säilitamiseks jäätmevaldkonnas >>>

Kutse avalikule konsultatsioonile seoses vajadusega hinnata eranditaotluste kriteeriumeid

13.04.2017

Konkurentsiamet korraldab avaliku konsultatsiooni, määramaks kindlaks kriteeriumid, mille abil hakkab amet hindama elektritootmisüksuste võrku ühendamise nõuete võrgueeskirja (RfG), tarbimise ühendamise võrgueeskirja (DCC) ning alalisvooluülekandesüsteemide ja alalisvooluühendusega energiapargimoodulite võrguühenduse nõuete võrgueeskirja (HVDC) alusel esitatud eranditaotlusi.

RfG, DCC ja HVDC on osaks Euroopa võrgueeskirjade komplektist, mis on väljatöötatud pärast kolmanda Euroopa energiapaketi rakendumist. Euroopa võrgueeskirjade eesmärk on luua harmoniseeritud reeglistik Euroopa elektrisektori toimimiseks. Nimetatud kolme Euroopa võrgueeskirja ühisnimetajaks on „Võrguühenduste eeskirjad“ (VÜE).

Euroopa võrgueeskirjad on otsekohalduvad määrused. Seega ei pea neid siseriiklikul tasandil üle võtma. Vaatamata sellele peab Eesti järgmise paari aasta jooksul tagama, et siseriiklik õigus oleks Euroopa võrgueeskirjadega kooskõlas.

Eelnimetatud avalik konsultatsioon on suunatud kõigile osapooltele, kellele Euroopa võrgueeskirjad kohalduvad, ning puudutab ainult eranditaotluste hindamise kriteeriume.

Avalik konsultatsioon kestab alates 13.04.2017 kuni 30.04.2017. Konsultatsiooni küsimused on leitavad siit.

Vastused palume saata Konkurentsiameti e-posti aadressil: info@konkurentsiamet.ee või postiaadressil: Auna 6, 10317 Tallinn. Küsimuste korral palun pöörduge Tiina Maldre (tiina.maldre@konkurentsiamet.ee) või Väino Siilbek (vaino.siilbek@konkurentsiamet.ee) poole.


Arhiiv
Viimati lisatud
Üldkontakt:

Telefon:  667 2400
E-post:   info at konkurentsiamet dot ee

Auna 6, 10317 Tallinn
reg nr 70000303


 

Elektrituru avanemine

Eleringi andmelao bänner

 

Tarbija