EST | ENG  
›› Avaleht

Konkurentsiamet

Pressiteade: Ringkonnakohus andis põlevkivi müügihinna vaidluses õiguse Konkurentsiametile

10.10.2018

Tallinna Ringkonnakohus kinnitas 8.10.2018 otsusega, et Konkurentsiameti järeldused VKG ja Eesti Energia vahelises põlevkivi müügihinda puudutavas vaidluses on olnud õiguspärased. Seetõttu jäeti VKG kontserni kaebus rahuldamata. Konkurentsiamet leidis 19.10.2015 lõpetatud järelevalvemenetluses, et Eesti Energia kontserni poolt VKG-le 2013-2015 pakutud põlevkivi müügihind oli konkurentsiseadusega kooskõlas. Ka Tallinna Halduskohus andis 31.10.2017 õiguse Konkurentsiametile.

Põlevkivi kasutatakse põhiliselt elektrienergia ja põlevkiviõli tootmiseks. Eesti Energia ja VKG on kaks suurimat põlevkivi kasutajat Eestis. Eesti Energia kontsernil on olnud õigus kaevandada ligikaudu 75% põlevkivist, mistõttu on ta ülekaalukalt suurim kaevandaja Eestis. VKG-l on võimalik kaevandada põlevkivi väiksemas mahus ning teatud tingimustel võib tal sellest puudu jääda. Sellises olukorras on VKG ajalooliselt Eesti Energia kontsernilt põlevkivi juurde ostnud. VKG leidis, et Eesti Energia kontserni pakutud põlevkivi hind oli teda diskrimineeriv. Konkurentsiamet tuvastas, et pakutud hinnad olid põhjendatult seotud vaadeldud ajal rahvusvahelistel turgudel kehtinud kõrgete energiahindadega ning Eesti Energia tegevus põlevkivi müügil ei olnud konkurentsi kahjustav. Ringkonnakohus nõustus põhimõtteliselt Konkurentsiameti seisukohtadega.
 

Pressiteade: Konkurentsiameti nõudel alanevad Elektrilevi OÜ võrgutasud

02.10.2018

Konkurentsiamet kooskõlastas 01.10.2018 Elektrilevi OÜ võrgutasude alanemise, millega säästetakse tarbijatele 19,6 miljonit eurot. Keskmiselt langeb võrgutasu tarbijatele 8,6 protsenti. Peamisteks hinna langetamise põhjusteks on suurenenud tarbimismahud, madalamad intressimäärad finantsturgudel ja võrgukadude vähenemine. Samuti vähenes võrgutasudes sisalduv põhivara kulum.

 Konkurentsiamet nõudis Elektrilevi OÜlt võrgutasude kulupõhise taotluse esitamist seoses võrgutasude arvutamise aluseks olevate kulude muutumisega. Konkurentsiameti arvutuste kohaselt ei oleks kehtivad Elektrilevi OÜ hinnad alates 2019. aastast enam põhjendatud, vaid peaksid oluliselt langema. Elektrilevi OÜ esitas ameti seisukoha järgselt taotluse võrgutasude alandamiseks. Amet kooskõlastas elektrituruseadusega kooskõlas oleva taotluse 01. oktoobril 2018. Uued võrgutasud hakkavad kehtima alates 1. jaanuarist 2019. aastal.
 

Teate edastas:
Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
maarja.uulits@konkurentsiamet.ee
667 2420 | 667 2400
 

Otsus piiriüleste kulude jaotamise investeerimistaotlusele

27.09.2018

31.05.2018 esitasid Balti riikide põhivõrguettevõtjad (Elering, AS, AS Augstsprieguma tikls ja Litgrid AB) energiaturu regulaatoritele sünkroniseerimisega seotud piiriüleste kulude jaotamise investeerimistaotluse (Ühishuviprojekt nr 4.8.).
Leedu, Läti ja Eesti elektrisüsteemide sünkroniseerimine Kesk-Euroopa võrgustikuga (CEN) on suunatud infrastruktuuri arendamisele, et süvendada turgude integreerimist. See on kooskõlas ka poliitilise leppega, mille 28.06.2018 Euroopa Komisjon ning Balti ja Poola valitsusjuhid allkirjastasid Brüsselis.
Kogu sünkroniseerimise projekt viiakse ellu kolmes etapis. Projekti esimeses etapis tugevdatakse Baltimaade sisemisi ülekandevõrke.

06.09.2018 allkirjastasid Leedu, Läti ja Eesti riiklikud reguleerivad asutused piiriüleste kulude jaotamise lepingu (CBCA) ja nõustusid, et Baltimaade ja teiste riikide vahelist kompensatsiooni ei nõuta. Eestis tehtavad investeerimiskulud katab Eesti põhivõrguettevõtja, Lätis tehtavad kulud katab Läti põhivõrguettevõtja ja Leedus tehtavad kulud katab Leedu põhivõrguettevõtja. Projekti esimese etapi kulud on Eestis 187,7 miljonit eurot (kokku Balti riikides 432,47 miljonit eurot). Sünkroonimisprojekti plaanitakse lõpule viia 2025. aastaks.
Kuna sünkroniseerimisprojekti rakendamine avaldab mõju edastamistariifile, siis Balti riigid loodavad, et põhivõrguettevõtjatel õnnestub esitada rahastamistaotlus CEF-le ning suurem osa projektiga seonduvatest kuludest kaetakse ühisrahatusse kaudu. Taotlust on võimalik teha kuni 11.10.2018.
Konkurentsiameti tehtud otsus piiriüleste kulude jaotamise investeerimistaotlusele on leitav siit.
 


Arhiiv
Viimati lisatud
Üldkontakt:

Telefon:  667 2400
E-post:   info at konkurentsiamet dot ee
Asukoht:
Auna 6, 10317 Tallinn
reg nr 70000303
VAT EE101244558 

Elektrituru avanemine

Eleringi andmelao bänner

 

Tarbija