EST | ENG  
›› Avaleht
Konkurentsiteenistus
Energeetika- ja veeteenistus
Aastaraamatud

Konkurentsiamet

Teade: Konkurentsiametis võetakse kokku energiasäästualased tulemused

13.01.2015

Täna toimub Konkurentsiametis ümarlaud, kus soojusettevõtjad annavad ülevaate olukorrast energia kokkuhoiul. Samuti hinnatakse soojuskadude vähendamise võimalusi tulevikus.

Väiksemad soojuskaod tähendavad nii energia säästmist kui soodsamaid hindu tarbijatele. Reeglina on energia säästmiseks vajalik teostada investeeringuid, mille puhul tuleb jälgida, et saavutatav energia kokkuhoid ületaks investeeringuteks tehtud kulud.

„Energia kokkuhoid kaugküttesüsteemides on oluline nii riigi, soojusettevõtjate kui tarbijate jaoks. Viimase kümne aasta jooksul on näiteks soojustrassi kadude vähendamiseks tehtud märkimisväärne töö, kuid kahtlemata on võimalusi veelgi,“ sõnas Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots.

Teate edastas:

Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
Tel: 6672400
E-post: maarja.uulits@konkurentsiamet.ee

Teade: Konkurentsiamet kiitis heaks AS-i G4S Eesti poolt võetava kohustuse juurutada sularahaveo teenuse klientidele uued hinnakujunduse põhimõtted

06.01.2015

Konkurentsiamet kiitis 30.12.2014 heaks AS-i G4S Eesti poolt võetava kohustuse juurutada alates 01.01.2015 sularahaveo teenuse klientidele uued hinnakujunduse põhimõtted, mis laienevad ühetaoliselt kõikidele uutele ja olemasolevatele klientidele, kellele osutatakse sularahaveoteenust standardsetel tingimustel.

Konkurentsiamet uuris OÜ Eurex CS taotluse alusel, kas AS G4S Eesti kehtestas 2011.-2012. aastal põhjendamatult või diskrimineerivalt madalad sularahaveo ja -töötluse teenustasud neile klientidele, kellele OÜ Eurex CS oli teinud oma hinnapakkumised. Konkurentsiametil ei olnud AS-ile G4S Eesti eelnevalt saadetud esialgses seisukohas täit veendumust, et erinevused ettevõtja teenustasudes on objektiivselt põhjendatud. Eelkõige leidis amet, et erinevused teenustasudes peaks vastama erinevusele konkreetsete klientide teenindamisega seotud kuludes.

Konkurentsiamet on veendunud, et AS-i G4S Eesti rakendatav uus hinnakujundus kõrvaldab tulemuslikult need konkurentsiprobleemid, mida amet menetluse käigus esile tõstis. Selle kohaselt rakendab ettevõtja edaspidi läbipaistvaid ja ühetaolisi hinnastamise põhimõtteid kõikidele uutele klientidele. Vanade klientide osas toimub üleminek uuele hinnakujundusele kahe aasta jooksul vastavalt kohustuses detailsemalt kokku lepitud graafikule, kusjuures kohustus hõlmab eelkõige 100 suurimat kaubandusklienti. AS-i G4S Eesti poolt võetud kohustus ei hõlma teatud tavapärasest erinevaid kliendigruppe, näiteks teatud elutähtsa teenuse osutajaid ja riigihanke kaudu teenuse ostjaid.

AS G4S Eesti ja OÜ Eurex CS on kaks Eestis sularahaveo ja -töötluse teenust osutavat ettevõtjat. Konkurentsiameti hinnangul on AS G4S Eesti turuosa selles valdkonnas ligikaudu 90%.
 

Teate edastas:
Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
Konkurentsiamet
6672400
 


Arhiiv
Viimati lisatud
Üldkontakt:

Telefon:  667 2400
Faks:       667 2401
E-post:   info at konkurentsiamet dot ee

Auna 6, 10317 Tallinn
reg. nr 70000303

Elektrituru avanemine

Eleringi andmelao bänner

Tarbija