EST | ENG  
›› Avaleht

Konkurentsiamet

Teade: Avalik konsultatsioon Elering AS-i gaasi siseriikliku ja ülepiirilise ülekandeteenuste tüüptingimuste kohta

01.08.2017

Elering AS esitas Konkurentsiametile kooskõlastamiseks „Elering AS gaasi siseriikliku ülekandeteenuse tüüptingimused“ ning „Elering AS gaasi ülepiirilise ülekandeteenuse tüüptingimused“ täiendatud versiooni.

Ülepiiriliste ülekandeteenuste tüüptingimuste täpsustamine on tingitud juunis 2017 läbi viidud Elering AS metoodika „Maagaasi ülekandevõimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise metoodika ning tingimused piiriülesele taristule juurdepääsuks“ avalikul konsultatsioonil tehtud turuosaliste ettepanekutest. Kuna kõnealused tüüptingimused põhinevad nimetatud metoodikal, siis esitati täpsustatud tüüptingimuste versioon kooskõlastamiseks Konkurentsiametile.

Konkurentsiamet ootab turuosaliste tagasisidet ja kommentaare Elering AS-i poolt kooskõlastamisele esitatud dokumentidele hiljemalt 31.08.2017 aadressil info at konkurentsiamet dot ee.

 

Teade: Avalik konsultatsioon Elering AS-i elektri põhivõrguga liitumise tingimuste peatükkide 1-3 ja lisade 1-2 muudatuste kohta

28.07.2017

Elering AS on esitanud Konkurentsiametile kooskõlastamiseks elektri põhivõrguga liitumise tingimuste peatükkide 1-3 ja lisade 1-2 muudatused.

Konkurentsiamet ootab turuosaliste tagasisidet ja kommentaare nimetatud muudatuste kohta hiljemalt 31.08.2017 aadressil info at konkurentsiamet dot ee.

Kooskõlastamisele esitatud dokument:
Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tingimuste muudatused
 

Teade: Avalik konsultatsioon Elering AS-i gaasi ülekandevõrguga liitumise tingimuste ning liitumistasu ja tarbimis- ning tootmistingimuste muutmise tasu arvestamise metoodika kohta

28.07.2017

Konkurentsiamet teavitab turuosalisi, et Elering AS on esitanud ametile kooskõlastamiseks gaasi ülekandevõrguga liitumise tingimused ning liitumistasu ja tarbimis- ning tootmistingimuste muutmise tasu arvestamise metoodika.

Konkurentsiamet ootab turuosaliste tagasisidet ja kommentaare Elering AS-i poolt kooskõlastamisele esitatud dokumentidele hiljemalt 31.08.2017 aadressil info at konkurentsiamet dot ee.

Kooskõlastamisele esitatud dokumendid on kättesaadavad alljärgneval lingil:


Loe veel

Teade: 10.07.2017 jõustub gaasi müügi tegevuslube puudutav maagaasiseaduse muudatus

04.07.2017

10. juulil 2017 jõustub maagaasiseaduse muudatus, mille järgi asendub gaasi müügi loakohustus majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud teatamiskohustusega.

Seega esitab gaasi müügiga tegeleda sooviv ettevõtja alates 10. juulist majandustegevuse registrile riigiportaali www.eesti.ee  kaudu (otsetee http://mtr.mkm.ee) senise tegevusloa taotluse asemel gaasi müügi majandustegevusteate.

Majandustegevusteade tuleb registrile esitada ka ettevõtjal, kes omab hetkel tegevusluba tegutsemiseks gaasi müügiga. Kuni majandustegevusteate registreerimiseni tegutseb selline gaasi müüja tegevusloa alusel ja temale laieneb kohustus tasuda tegevusloa eest ettenähtud riigilõiv.

Täiendav informatsioon gaasi müüjatele on toodud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kirjas >>>.

Lisateave:
Anu Vainik
Peaspetsialist
Energeetika- ja postiosakond
Tel: 667 2572
E-post: anu dot vainik at konkurentsiamet dot ee


Arhiiv
Viimati lisatud
Üldkontakt:

Telefon:  667 2400
E-post:   info at konkurentsiamet dot ee

Auna 6, 10317 Tallinn
reg nr 70000303


 

Elektrituru avanemine

Eleringi andmelao bänner

 

Tarbija