EST | ENG  
›› Avaleht

Konkurentsiamet

Teade: Amet andis OÜ Alexela Tanklad ja Euro Oil Aktsiaseltsi koondumisele loa koos kohustustega, mis aitavad vältida konkurentsi kahjustumist

20.02.2018

Konkurentsiamet andis 19.02.2018 loa OÜ Alexela Tanklad ja Euro Oil Aktsiaseltsi koondumisele. Konkurentsiameti otsuse kohaselt võib OÜ Alexela Tanklad omandada 22 Euro Oili tanklat tingimusega, et koondumise osalised täidavad endale võetud kohustuse võõrandada kaks Euro Oili tanklat. Võõrandatavad Euro Oili tanklad asuvad Karksi-Nuias ja Ellamaal. Nende kahe tankla võõrandamise eelselt kohustub Alexela saama Konkurentsiametilt nõusoleku ostja sobivuse kohta. Ostja peab olema Alexelast sõltumatu, omama vabasse ringlusesse lubatud kütuse müügiluba ning rahalisi vahendeid, kompetentsi ning huvi ja suutlikkust tanklaid opereerida.

Koondumise tulemusel suureneb Alexela tanklaketti kuuluvate tanklate arv Eestis 100 tanklani.
 

Teade: Konkurentsiamet kooskõlastas määratud elektriturukorraldajate päev-ette, päevasisese turu toodete ja varumeetodite ettepaneku

02.02.2018

Vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EL) 2015/1222, millega kehtestatakse võimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise suunised (edaspidi CACM) artiklile 9 lõikele 6 punktile h kooskõlastas Konkurentsiamet 01.02.2018 otsusega nr 7-10/2018-003 tooted, mida määratud elektriturukorraldajad peavad arvesse võtma ühtse järgmise päeva turu mehhanismis (kooskõlas artikliga 40).

Vastavalt CACM artiklile 9 lõikele 6 punktile h kooskõlastas Konkurentsiamet 01.02.2018 otsusega nr 7-10/2018-004 tooted, mida määratud elektriturukorraldajad peavad arvesse võtma ühtse päevasisese turu mehhanismis (Päevasisese turu tooted, kooskõlas artikliga 53).

Vastavalt CACM artiklile 9 lõikele 6 punktile f kooskõlastas Konkurentsiamet 01.02.2018 otsusega nr 7-10/2018-002 määratud elektriturukorraldajate varumeetodid (kooskõlas artikli 36 lõikega 3).

Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud dokumendid:

Lisateave:
Marilin Tilkson
Energeetika- ja postiosakonna ekspert
Tel: 667 2576
E-post: marilin dot tilkson at konkurentsiamet dot ee

Teade: Teine avalik konsultatsioon gaasi ülekandevõrgu võrguteenuste hindade arvutamise ühtse metoodika kohta

15.12.2017

Konkurentsiamet on koostanud gaasi ülekandevõrgu teenuste hindade arvutamisele eraldi „Gaasi ülekandevõrgu võrguteenuste hindade arvutamise ühtne metoodika“ (eristades seda jaotusvõrgu teenuste hindade arvutamise metoodikast). Esimene versioon läbis konsultatsiooni ajavahemikul 23.10 kuni 13.11.2017.

Konsultatsioonis turuosalistelt saadud tagasisidest tingituna on Konkurentsiamet oluliselt muutnud ja ümber töötanud „Gaasi ülekandevõrgu võrguteenuste hindade arvutamise ühtne metoodika. Draft 2“.

MGS § 37 lg 3 punkt 17 sätestab, et Konkurentsiamet konsulteerib metoodikate väljatöötamisel gaasiettevõtjaid esindavate organisatsioonide ja Tarbijakaitseametiga.

Konkurentsiamet ootab turuosaliste tagasisidet ja kommentaare manuses toodud dokumendile „Gaasi ülekandevõrgu võrguteenuste hindade arvutamise ühtne metoodika. Draft 2“ hiljemalt 01.02.2018 aadressil info@konkurentsiamet.ee.
Konsultatsiooni teade on avaldatud ka Konkurentsiameti veebilehel http://www.konkurentsiamet.ee.

Ülekandesüsteemi hinna metoodika 15.12.2017
 


Arhiiv
Viimati lisatud
Üldkontakt:

Telefon:  667 2400
E-post:   info at konkurentsiamet dot ee
Asukoht:
Auna 6, 10317 Tallinn
reg nr 70000303
VAT EE101244558 

Elektrituru avanemine

Eleringi andmelao bänner

 

Tarbija