EST | ENG  
›› Avaleht
Konkurentsiteenistus
Energeetika- ja veeteenistus
Aastaraamatud

Konkurentsiamet

Teade: Ravimiamet ja Konkurentsiamet sõlmisid koostöökokkuleppe

07.10.2014

Ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp ja Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots allkirjastasid täna koostöökokkuleppe, mille eesmärk on tõhustada järelevalvet ravimivaldkonna üle ning arendada valdkonna õigusloomet.

Eelkõige soovivad Ravimiamet ja Konkurentsiamet koostööd teha ravimite turul esineda võiva valitseva mõju, ebaõiglaste hindade ja ebavõrdsete konkurentsitingimuste tuvastamises. Kokkuleppe raames vahetavad Ravimiamet ja Konkurentsiamet teavet, mis on tulemuslikuma järelevalve teostamiseks vajalik ning teevad koostööd valdkonda reguleerivate õigusaktide väljatöötamisel ja nende muutmisel.

„Ravimiameti eesmärk on rahva tervise kaitse ja selleks peame olema kindlad, kuidas ettevõtetes ravimid on toodetud ja millised on nende müügitingimused. Ravimite väljatöötamine, tootmine ja müük on üks enim reguleeritud valdkondi ning inimeste ohutuse nimel peab olema tugev ka järelevalve. Selle seamegi tänast lepet sõlmides enda sihiks“ sõnas Ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp.

„Konkurentsiamet on aastate jooksul pidevalt jälginud ravimituru toimimist ja turul tegutsevate ettevõtjate ärilisi suhteid. Täna sõlmitud koostöölepe aitab kahtlemata sektori järelevalvet elavdada ning luua sünergiat probleemsete olukordade lahendamisel,“ lisas Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots.

Koostöökokkulepe on sõlmitud tähtajatult.

Teate edastas:
Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
Konkurentsiamet
maarja dot uulits at konkurentsiamet dot ee
667 2400
 

Pressiteade: Konkurentsiamet algatas järelevalvemenetluse seoses EstLink1 ja EstLink2 katkestustega

15.09.2014

Konkurentsiamet algatas 12. septembril Elering AS-i suhtes järelevalvemenetluse seoses Eesti ja Soome vahelise elektrienergia ülekandevõimsuse katkemisega.

Mõlemad Eesti ja Soome vahelised elektriühendused EstLink 1 ja EstLink 2 langesid korraga välja alates 10.09.2014 ning sellega seoses ei olnud Eesti ja Soome vahel enam vaba ülekandevõimsust.

„Tarbijatele on mõlema ühenduse samaaegne katkemine kaasa toonud märkimisväärse hinnatõusu. Seega kontrollib amet, kas Elering AS-i tegevus vastab antud olukorras seadusele,“ ütles ameti peadirektor Märt Ots.

Konkurentsiameti menetluse eesmärk on välja selgitada, millistel põhjustel toimus katkestus korraga mõlemas elektriühenduses ning kas neid katkestusi oleks saanud ära hoida. Lisaks analüüsib amet menetluse raames, kas tänane seadusandlus reguleerib piisavalt alalisvoolu ühenduste toimimist ning teeb vajadusel ettepanekud seadusandluse muutmiseks.    

Teate edastas:

Maarja Uulits

Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja

maarja.uulits@konkurentsiamet.ee

667 2420 | 667 2400


Arhiiv
Viimati lisatud
Üldkontakt:

Telefon:  667 2400
Faks:       667 2401
E-post:   info at konkurentsiamet dot ee

Auna 6, 10317 Tallinn
reg. nr 70000303

Elektrituru avanemine

Eleringi andmelao bänner

Tarbija