EST | ENG  
›› Avaleht
Konkurentsiteenistus
Energeetika- ja veeteenistus
Aastaraamatud

Konkurentsiamet

Teade: Tallinna Halduskohus jättis AS-i Tallinna Vesi esitatud kaebuse täies ulatuses rahuldamata

08.06.2015

Tallinna Halduskohus jättis 05.06.15 otsusega rahuldamata AS-i Tallinna Vesi kaebuse ettevõtja ja Konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses. AS Tallinna Vesi pöördus kohtusse 2011. aastal, kuna Konkurentsiamet ei kooskõlastanud ettevõtja hinnatõusutaotlust ja tegi AS-ile Tallinna Vesi ettekirjutuse viia kehtiv hind seadusega kooskõlla.

Kui varem oli vee hind kokku lepitud Tallinna Linnavalitsuse ja AS-i Tallinna Vesi vahel sõlmitud lepingus, siis 2010. aasta 1. novembrist jõustus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadus, mis pani hinna kooskõlastamise kohustuse Konkurentsiametile. Seaduse kohaselt peab veeteenuse hind olema kulupõhine. Konkurentsiamet ei kooskõlastanud ettevõtja hinnataotlust ja ettevõtja pöördus kohtusse.
„Tallinna Halduskohtu otsus on igati tervitatav, sest tarbijatel puudub võimalus endale veeteenuse osutajat valida. Ilma hinnaregulatsioonita teeniksid monopolid ülisuurt kasumit. AS-i Tallinna Vesi teenitud tulukus oli perioodil 2005-2013 keskmiselt 17,2%, samal ajal kui teiste Eestis tegutsevate reguleeritavate monopolide keskmine varade tootlikkus oli 4,7-6,6%. Tarbijad ei pea kinni maksma ebamõistlikku tulukust,“ sõnas Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots.

2010. aasta detsembris esitas AS Tallinna Vesi kaebuse ka Euroopa Komisjonile, kes jättis 14.05.2014 ettevõtja kaebuse rahuldamata. Euroopa Komisjon leidis, et Konkurentsiameti rakendatav hinnaregulatsioon on läbipaistev ja seda rakendatakse kõikide ettevõtjate suhtes ühetaoliselt.
 

Teate edastas:

Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
Konkurentsiamet
Tel: 667 2400
E-post: maarja.uulits@konkurentsiamet.ee

Teade: Konkurentsiameti hinnangul on soojuse müügihind efektiivses kaugküttevõrgus 50 €/MWh

21.05.2015

Konkurentsiamet analüüsis üldist seisu Eesti soojusmajanduses ja leidis, et efektiivses kaugküttevõrgus on tänastel tingimustel võimalik soojust müüa hinnaga 50 €/MWh (lisandub käibemaks).

Konkurentsiamet on soojuse hinnad kooskõlastanud ligi 140 võrgupiirkonnale Eesti umbes 230-st võrgupiirkonnast ning kooskõlastatud hinnad jäävad vahemikku 33,5 €/MWh kuni 88,8 €/MWh.
Efektiivseks võib lugeda neid kaugkütte võrgupiirkondi, kus soojuse hinnad jäävad alla 50 €/MWh (tänaste hindade juures 12 võrgupiirkonda) või ka vahemikku 50-55 €/MWh (tänaste hindade juures 22 võrgupiirkonda). Seega on enamike suuremate võrgupiirkondade hinnad (v.a. AS Tallinna Küte) Konkurentsiameti analüüsis arvutatud referentshinna lähedal ning nende müügimahu osakaal moodustab 40%.
AS Tallinna Küte osakaal on 38% kogu riigi kaugkütte tarbimisest. Ettevõtte senine areng on toimunud efektiivse kaugküttevõrgu suunas. Loodetavasti jõuab soojusettevõtja juba lähitulevikus efektiivse hinna tasemele ja sellisel juhul võib väita, et ligi 80% Eesti kaugküttevõrkudes tarbitud soojusest on toodetud efektiivselt.
Samas on Eestis mitmeid väikseid kaugküttevõrke, kus soojuse hind on efektiivsest hinnast oluliselt kõrgem. Nende puhul tuleks kohalikul omavalitsusel põhjalikult kaaluda, kas tänase kaugküttesüsteemiga on võimalik efektiivsust saavutada või oleks otstarbekam minna üle alternatiivsetele kütteviisidele.
Edaspidi hakkab Konkurentsiamet efektiivse kaugküttevõrgu hinda arvutama igal aastal. Referentshinna rakendamise ettepanek on tehtud ka kaugkütteseaduse eelnõu raames. Selle rakendamisel peaksid tulevikus soojuse hinda kooskõlastama vaid need ettevõtjad, kes müüvad soojust üle referentshinna, milleks on ameti arvutuste kohaselt täna 50 €/MWh. See annab ettevõtjale stiimuli jõuda efektiivse hinnani ja vabaneda sellega hinnaregulatsioonist.
 

Analüüs on kättesaadav Konkurentsiameti kodulehel.

Teate edastas:

Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
Konkurentsiamet
Tel: 667 2400
E-post: maarja.uulits@konkurentsiamet.ee


Arhiiv
Viimati lisatud
Üldkontakt:

Telefon:  667 2400
Faks:       667 2401
E-post:   info at konkurentsiamet dot ee

Auna 6, 10317 Tallinn
reg. nr 70000303

Konkurentsialased küsimused
ja vihjed: tel 667 2461
 

Elektrituru avanemine

Eleringi andmelao bänner

 

Tarbija