EST | ENG  
›› Avaleht

Konkurentsiamet

Konsultatsioon: Gaasi ülekandevõrgu võrguteenuste hindade arvutamise ühtne metoodika, mis rakendub alates 2020 hindadele

20.11.2018

Maagaasiseaduse (edaspidi MGS) § 23 lg 41 kohaselt töötab Konkurentsiamet välja võrguteenuste hindade arvutamise ühtse metoodika.

Vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 11.01.2018 kirjale nr 1.15-5/2017/288 tuleb Eestis rakendada Euroopa Komisjoni otsekohalduvaid gaasi määrusi hiljemalt 2020.aasta lõpuks (erandist loobumine).
Seetõttu tuleb alates 2020.aastast kehtima hakkavate hindade metoodika koostamisel lähtuda ka Komisjoni Määrusest (EL) 2017/460, millega kehtestatakse võrgueeskiri gaasi ülekandetasude ühtlustatud ülesehituse põhimõtete kohta.

Konkurentsiamet konsulteerib lisas toodud „Gaasi ülekandevõrgu võrguteenuste hindade arvutamise ühtne metoodikat“, mis on koostatud MGS-i ja Komisjoni Määruse (EL) 2017/460 nõuetest lähtuvalt. Paremaks arusaamiseks on lisatud ka „Metoodika lisa 1.xlsx“ näidisarvutustega.

Konkurentsiamet ootab turuosaliste tagasisidet ja kommentaare dokumendile hiljemalt 17.12.2018 aadressil info at konkurentsiamet dot ee.
 

Teade: Tallinna Halduskohus jättis AS-i Tallinna Vesi kahju hüvitamise nõude rahuldamata

20.11.2018

Tallinna Halduskohus tegi 19.11.2018 otsuse AS-i Tallinna Vesi ja Konkurentsiameti vahelises vaidluses, kus ettevõtja soovis saamata jäänud tariifitulu hüvitamist ning vaidlustas veeteenuse hindade kooskõlastamise taotluste läbivaatamata jätmise. Vaidlus puudutas aastaid 2013-2017.

Tallinna Halduskohtu hinnangul ei ole Konkurentsiamet käitunud õigusvastaselt ning seega ei kuulu AS-i Tallinna Vesi kahjunõue hüvitamisele.

Teate edastas:

Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
maarja dot uulits at konkurentsiamet dot ee
667 2420 | 667 2400
 

Teade: Konkurentsiamet ootab turuosaliste arvamust jaotusvõrguettevõtjatele gaasi võrguteenuse hinna arvutamise metoodika kohta

20.11.2018

Maagaasiseaduse § 23 lõike 41 kohaselt töötab Konkurentsiamet välja võrguteenuste hindade arvutamise ühtse metoodika. Lähtudes eeltoodust ning tulenevalt eesmärgist ühtlustada Konkurentsiameti poolt välja töötatud erinevates hinna arvutamise metoodikates kasutatud mõisteid ja hindade arvutamise põhimõtteid, täiendas Konkurentsiamet varasemalt välja töötatud ja avalikustatud metoodikat nimetusega „Gaasi võrguteenuse hinna arvutamise ühtne metoodika jaotusvõrguettevõtjatele“. Konkurentsiamet ootab turuosaliste arvamust ja kommentaare metoodika osas e-posti aadressil: mare dot karotamm at konkurentsiamet dot ee hiljemalt 30.11.2018.

Täiendav info:

Mare Karotamm
osakonnajuhataja asetäitja
667 2575
E-post: mare dot karotamm at konkurentsiamet dot ee
 


Arhiiv
Viimati lisatud
Üldkontakt:

Telefon:  667 2400
E-post:   info at konkurentsiamet dot ee
Asukoht:
Tatari 39, 10134 Tallinn
reg nr 70000303
VAT EE101244558 

Elektrituru avanemine

Eleringi andmelao bänner

 

Tarbija