EST | ENG  
›› Avaleht

Konkurentsiamet

Teade: Avalik konsultatsioon Elering AS-i gaasi ülepiirilise ülekandeteenuse tüüptingimuste punktide 4.14.3 (b) ja 4.15 muutmise kohta.

30.04.2018

Konkurentsiamet teavitab, et Elering AS on esitanud Konkurentsiametile kooskõlastamiseks muudatused gaasi ülepiirilise ülekandeteenuse tüüptingimustele, mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti 13.04.2018 otsusega nr 7-10/2018-013. Muudatuste vajadus on tingitud asjaolust, et Eleringi 12.04.2017 juhatuse otsuse kohaselt sõlmis Elering „Implicit Allocation Service Contract No 1.1- 4/2017/181“ UAB Get Baltic´ga, mille eesmärgiks oli gaasiturgude tihedam integreerimine kasutades võimsuste jaotamist kaudsel (implicit) meetodil (ICA model) riikidevaheliselt lühiajaliste (järgmise-päeva) toodetega kauplemiseks. UAB Get Baltic 9.03.2018 e-kirjaga Balti süsteemihalduritele tegi ettepaneku rakendada kaudset meetodit ka päevasiseste turgude ühendamiseks alates 2.07.2018 ilma täiendava süsteemihaldurite poolse investeeringuta.

Konkurentsiamet ootab turuosaliste tagasisidet ja kommentaare Elering AS-i poolt kooskõlastamiseks esitatud tüüptingimuste punktidele 4.14.3 (b) ja 4.15 hiljemalt 14.05.2018 aadressil info@konkurentsiamet.ee.

Uue menetluse raames on Elering AS avaldanud soovi punktide 14.14.3 (b) ja 4.15 muutmiseks järgnevas sõnastuses:


Loe veel

Teade: Konkurentsiamet kooskõlastas Balti süsteemihaldurite piirkonnaülese võimsuse jaotamise ja muude toimingute ettepaneku

30.04.2018

Konkurentsiamet kooskõlastas 27.04.2018 otsusega nr 7-10/2018-014 Balti süsteemihaldurite piirkonnaülese võimsuse jaotamise ja muude toimingute ettepaneku.

Link dokumendile: MNA proposal

Alus: Euroopa Komisjoni määrus (EL) 2015/1222, millega kehtestatakse võimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise suunised artikkel 9 lõige 8 punkt d, mille kohaselt, asjaomaste liikmesriikide iga reguleeriva asutuse või muu pädeva asutuse eraldi heakskiidu peab saama vastavalt asjaoludele piirkonnaülese võimsuse jaotamise ja muude toimingute ettepanek kooskõlas artiklitega 45 ja 57.

Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots valiti ERRA esimeheks teiseks ametiajaks

26.04.2018

Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots valiti 23. aprillil 2018 Sotšis toimunud rahvusvahelise energiaregulaatorite ühenduse ERRA (ingl k Energy Regulators Regional Association) peakohtumisel ühenduse esimeheks veel kaheks aastaks.

ERRA on rahvusvaheline energiaregulaatorite ühendus, millesse kuuluvad asutused peamiselt Kesk-Euroopast ja Euraasia regioonist, kuid samuti ka USA, Kamerun ning Aafrika riikide regulaatorite ühendus ECOWAS. ERRA asutati 2000. aastal eesmärgiga vahetada informatsiooni energiasektorit reguleerivate asutuste vahel.

https://erranet.org/erra-general-assembly-2018-sochi-russia/

Teate edastas:

Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
maarja.uulits@konkurentsiamet.ee
6672400


Arhiiv
Viimati lisatud
Üldkontakt:

Telefon:  667 2400
E-post:   info at konkurentsiamet dot ee
Asukoht:
Auna 6, 10317 Tallinn
reg nr 70000303
VAT EE101244558 

Elektrituru avanemine

Eleringi andmelao bänner

 

Tarbija