EST | ENG  
›› Avaleht

Konkurentsiamet

Pressiteade: Tallinna Ringkonnakohus jättis AS-i Tallinna Vesi ja Konkurentsiameti vahelises vaidluses ettevõtja kaebuse rahuldamata

27.01.2017

Tallinna Ringkonnakohus jättis 26.01.2017 tehtud otsusega AS-i Tallinna Vesi esitatud apellatsioonikaebuse ettevõtja ja Konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses täies ulatuses rahuldamata. Lisaks nõudis kohus Konkurentsiameti kasuks menetluskuludena välja 40 000 eurot.

2010. aasta 1. novembril jõustunud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadus pani vee hinna kooskõlastamise kohustuse Konkurentsiametile. Varem oli vee hind kokku lepitud Tallinna Linnavalitsuse ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingus. Kuna AS-i Tallinna Vesi taotlus Tallinnas osutatava veeteenuse hinna kooskõlastamiseks ei vastanud seadusele, siis otsustas Konkurentsiamet 02.05.2011 jätta taotluse rahuldamata. Amet tegi 10.10.2011 AS-ile Tallinna Vesi ettekirjutuse, millega kohustas ettevõtjat viima veeteenuse hind vastavusse kehtiva seadusega.

AS Tallinna Vesi vaidlustas nii Konkurentsiameti otsuse kui ettekirjutuse. 05.06.2015 jättis Tallinna Halduskohus AS-i Tallinna Vesi kaebuse täiel määral rahuldamata ning 26.01.2017 jättis kaebuse täiel määral rahuldamata ka Tallinna Ringkonnakohus.

„Aastaid kestnud kohtuvaidluses on eilne otsus Konkurentsiameti jaoks oluline teetähis ning see annab ametile veelkord kinnitust sellest, et tarbijad ei pea kinni maksma monopolide ülisuurt kasumit. Kui teiste monopolide (nt Imatra Elekter AS, Elering AS, Elektrilevi OÜ, OÜ VKG Elektrivõrgud) varade tootlikkus aastatel 2005-2015 ei ületa 9%, siis AS-i Tallinna Vesi varade tootlikkus on samal ajal olnud 13-21%,“ sõnas Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots.
 

Teate edastas:

Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
maarja.uulits@konkurentsiamet.ee
667 2420 | 667 2400
 

Kutse avalikule konsultatsioonile seoses riskimaandamise vajadusega pakkumispiirkonnas

13.01.2017

Euroopa Komisjoni 26.09.2016 määrusega (EL) 2016/1719 kehtestatakse võimsuse jaotamise forvardturu eeskiri (FCA). Vastavalt määruse, artikli 30 lõikele 2, kui pakkumispiirkonna piiril ei ole olemas pikaajalisi ülekandeõigusi FCA jõustumise ajal, peavad kõik pakkumispiirkonna piiri pädevad reguleerivad asutused tegema kooskõlastatult otsused pikaajaliste ülekandeõiguste koostamise kohta hiljemalt 17.04.2017, kuus kuud pärast FCA jõustumist.

FCA artikli 30 lõigete 1 ja 2 kohased otsused peavad põhinema hindamisel, millega tehakse kindlaks, kas elektri forvardturul on piisavalt riskimaandamise võimalusi asjaomaste pakkumispiirkondade jaoks. Pakkumispiirkonna piiri pädevad reguleerivad asutused viivad kooskõlastatult läbi hindamise, mis sisaldab vähemalt:

a) konsultatsiooni turuosalistega selle osas, millised on nende riskimaandamise vajadused vaadeldava pakkumispiirkonna piiridel;

b) hinnangut.

Eesti Konkurentsiamet kutsub koos Läti energiaturu regulaatoriga (ingl k Public Utilities Commission) turuosalisi osa võtma avalikust konsultatsioonist. Avalik konsultatsioon kestab alates 13.01.2017 kuni 13.02.2017. Konsultatsiooni küsimused on leitavad siit.

Eesti- või inglisekeelsed seisukohad saab esitada Konkurentsiameti e-posti aadressil: info@konkurentsiamet.ee või postiaadressil: Auna 6, 10317 Tallinn. Läti- või inglisekeelsed seisukohad saab esitada e-posti aadressil: sprk@sprk.gov.lv või postiaadressil: Public Utilities Commission, 45 Ūnijas Street, Riga, LV-1039, Latvia.
Küsimuste korral palun pöörduge Margus Kasepalu (margus.kasepalu@konkurentsiamet.ee) või Marilin Tilksoni (marilin.tilkson@konkurentsiamet.ee) poole.


Arhiiv
Viimati lisatud
Üldkontakt:

Telefon:  667 2400
Faks:       667 2401
E-post:   info at konkurentsiamet dot ee

Auna 6, 10317 Tallinn
reg. nr 70000303


 

Elektrituru avanemine

Eleringi andmelao bänner

 

Tarbija